Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria literatury. Ogólne
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Semiotyka dziś i wczoraj. Wybór tekstów
Osoby współtworzące:  Pod redakcją Jerzego Pelca i Leona Koja
Wydawnictwo: Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Warszawa: Zakład Semiotyki Logicznej Uniwersytetu Warszawskiego "Znak, Język, Rzeczywistość", Polskie Towarzystwo Semiotyczne
Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne
Rok wydania:  1991
Opis fizyczny książki:  418 s., rys.
Seria wydawnicza:  (Biblioteka Myśli Semiotycznej pod redakcją Jerzego Pelca; 10)
Adnotacje:  Jerzy Pelc: Przedmowa. - Część pierwsza: Znak, znaczenie, rzeczywistość: Alfred J. Ayer: Obrona empiryzmu. Tł. Marek Witkowski. - Jaakko Hintikka: Semantyka: bunt przeciw Fregemu. Tł. Marek Witkowski. - Hans-Heinrich Lieb: Putnama teoria znaczenia wyrazu. Tł. Marek Witkowski. - Richard M. Martin: O metaforze i formie logicznej. Tł. Marek Witkowski. - Roland Posner: Semantyka i pragmatyka spójników zdaniowych w języku naturalnym. Tł. Marek Witkowski. - Max H. Fisch: Wincenty Lutosławski a nowe chronologiczne wydanie pism Peirce'a. Tł. Marek Witkowski. - Robert E. Innis: Sztuka, symbol, świadomość. W sprawie modeli semiotycznych Susanne K. Langer i Nelsona Goodmana. Tł. Marek Witkowski. - Zoltan Kanyó: Główne poglądy na zagadnienie fikcjonalności w tradycji logiczno-semantycznej. Tł. Marek Witkowski. - Paul Bouissac: Ikoniczność i stosowność. Tł. Marek Witkowski. - Martin Krampen: O semiotyce plakatów polskich. Tł. Marek Witkowski. - Silvana Miceli: Z semiotyki kultury. Tł. Witold Sobków. - Irene Portis Winner: Chłop rolnik jako człowiek-znak. Tł. Marek Witkowski. - Bohumil Palek: Interpretant znaku kartograficznego. Tł. Marek Witkowski. * Część druga: Językoznawcy o języku i znaczeniu: Teresa Hołówka, Krzysztof Bogacki: Wstęp. - Antoine Arnauld, Claude Lancelot: [Gramatyka ogólna i rozumowana]. Tł. Krzysztof Bogacki. - Wilhelm von Humboldt: O rozmaitości języków ludzkich i ich wpływie na duchowy rozwój gatunku ludzkiego. Tł. Dariusz Niklas. - Jan Baudouin de Courtenay: Kilka uwag ogólnych o językoznawstwie i języku. Tł. Hanna Dwużnik. - Hermann Paul: [Zasady nauki o języku]. Tł. Dariusz Niklas. - Michel Breal: Zwężenie znaczenia. Tł. Irmina Judycka. - Wilhelm Wundt: Kształtowania słowa. Tł. Dariusz Niklas. - Ferdinand de Saussure: Istota znaku językowego. Tł. Krystyna Kasprzyk. - Antoine Meillet: O następstwach zmian języka. Tł. Hanna Dwużnik. - Otto Jespersen: Gramatyka systematyczna. Tł. Krystyna Kamińska. - Jost Trier: O polach słownych i pojęciowych. Tł. Dariusz Niklas. - Leonard Bloomfield: Znaczenie. Tł. Krystyna Kamińska. - Karl Buehler: Zasady badań nad językiem. Tł. Dariusz Niklas. - Emile Benveniste: Istota znaku językowego. Tł. Irmina Judycka. - Benjamin Lee Whorf: Języki i logika. Tł. Teresa Hołówka. - Louis Hjelmslev: Wrażenie i treść. Tł. Teresa Hołówka. - Gustave Guillaume: Zarys psychologicznej teorii deklinacji. Tł. Krystyna Kamińska. - Gustave Guillaume: Psychosystematyka i psychosemiotyka języka. Tł. Krystyna Kamińska. - Charles Carpenter Fries: Znaczenie i analiza językoznawcza. Tł. Krystyna Kamińska. - Roman Jakobson: Lingwistyczne aspekty tłumaczneia. Tł. Teresa Hołówka. - Jerzy Kuryłowicz: Lingwistyka i teoria znaku. Tł. Danuta Bartol. - Stephen Ullmann: Pojęcie znaczenia. Tł. Jerzy Bralczyk. - Andre Martinet: [Podwójne rozczłonkowanie języka]. Tł. Leon Zawadowski. - Jerry A. Fodor, Jerrold J. Katz: [Pozytywizm a filozofia potoczna]. Tł. Teresa Hołówka. - Eugenio Coseriu: O strukturalną semantykę diachroniczną. Tł. Krzysztof Bogacki. - Noam Chomsky: [Struktura głęboka a struktura powierzchniowa]. Tł. Teresa Hołówka. - Noam Chomsky: Założenia i zadania. Tł. Teresa Hołówka. - Algirdas Julien Greimas: Stan semantyki. Tł. Danuta Bartol. - Jurij Apresjan: Język semantyczny jako przedmiot semantyki. Tł. Jerzy Bralczyk. - Bernard Pottier: [Analiza semiczna]. Tł. Krzysztof Bogacki. - John Lyons: Analiza składnikowa i semantyka uniwersalna. Tł. Krzysztof Bogacki. - Roderick A. Jacobs, Peter S. Rosenbaum: Struktury głębokie, struktury powierzchniowe i transformacje. Tł. Teresa Hołówka. - Charles J. Fillmore: Gramatyka przypadka. Tł. Teresa Hołówka. - Charles J. Fillmore: Znaczenie a presupozycja. Tł. Teresa Hołówka. - Manfred Bierwisch: Semantyka strukturalna. Tł. Dariusz Niklas. - Klaus Heger: Analiza semantyczna znaku językowego. Tł. Danuta Bartol. - Notatki o autorach. Indeks pojęć.
Numer zapisu:  122051 (JK)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Ulicka Danuta: Przeszłość i teraźniejszość semiotyki. Nowe Książki 1992 nr 11 s. 38  szczegóły