Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Ogólne (historia literatury)
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor: Stankowicz Aleksandra - szczegóły
Dział bibliografii:  Jugosławia (kontakty z zagranicą)
Źródło:  Ruch Literacki, 1991 z. 3 s. 240-242 - szczegóły
Numer zapisu:  151160 (JB)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Polonica, Ossolineum i Matica Srpska [o współpracy]. Mesijanizam, panslavizam, jugoslavizam. Srbi i Khrvati u tajhnim izveshtajhima agenture Chartoriskog.Pojlaci o ilirizmu. Dubrovski i Jhuzhni Sloveni. Vraz i Pojlaci. Mazhuranijc prema Mickjhevichu. Slovenofilkstvo i poljlsko pitajne. Brojnislav Grabovski, Jdalski i Roman Zavijlijnski. Jhugoslovenske kjnizhevnosti u Pojlskojh posle drugog svetskog rata. Pojlska jhugoslavistika [m.in. rec. książek: Włodzimierz Kot: Dramat polski na scenach chorwackich i serbskich do roku 1914. Kraków 1962; Julian Kornhauser: Od mitu do konkretu. Kraków 1978; Józef Magnuszewski: Tropami folkloru i literatury. Warszawa 1983 oraz omów. prac Lecha Paździerskiego o Juliju Benesiću drukowanych w czasopiśmie Zbornik za Slavistiku w latach 1979, 1980, 1982, 1983, 1985]. Problemi pojlske istorijhe kjnizhevnosti [m.in. rec. książek: Problemy literatury staropolskiej. Pod red. Janusza Pelca. Wrocław 1978; Alina Nowicka-Jeżowa: Madrygały staropolskie. Wrocław 1978; Jadwiga Kotarska: Erotyk staropolski. Wrocław 1980; Studia porównawcze o literaturze staropolskiej. Pod red. Teresy Michałowskiej i Jana Ślaskiego. Wrocław 1980; Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku. Pod red. Hanny Dziechcińskiej. Wrocław 1980; Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia. Pod red. Zbigniewa Golińskiego. Wrocław 1973, 1977; Problemy kultury literackiej polskiego Oświecenia. Pod red. Teresy Kostkiewiczowej. Wrocław 1978; Wacław Walecki: Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby Oświecenia. Wrocław 1979; Zbigniew Rynduch: Andrzej Maksymilian Fredro. Gdańsk 1980; Andrzej Cieński: Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku. Wrocław 1981; Stefan Kubów: Książka Wielkiej Emigracji w Wielkopolsce (1831-1862). Wrocław 1980; Romantycy i rewolucja. Pod red. Aliny Kowalczykowej. Wrocław 1980; Tadeusz Żabski: Poglądy estetyczno-literackie Henryka Sienkiewicza. Wrocław 1979; Leszek Kamiński: Romantyzm a ideologia. Główne ugrupowania polityczne Drugiej [1989] - szczegóły