Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria literatury. Ogólne
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. [T. 4 cz. 1, T. 4 cz. 2]
Osoby współtworzące:  Oprac. Henryk Markiewicz
Wydawnictwo: Kraków: Wydawnictwo Literackie
Rok wydania:  1992
Seria wydawnicza:  (Biblioteka Studiów Literackich)
Adnotacje:  T. 4, cz. 1: Badania strukturalno-semiotyczne (uzupełnienie). Problemy recepcji i interpretacji. Kraków 1992, 318 s.
Henryk Markiewicz: Przedmowa. - Henryk Markiewicz: Rzut oka na najnowszą teorię badań literackich za granicą. - Henryk Markiewicz: Bibliografia ogólna. - I. Badania strukturalistyczno-semiotyczne (uzupełnienie): Algirdas Julien Greimas: Elementy gramatyki narracyjnej. Tł. Zbigniew Kruszyński. - Teun A. Van Dijk: Modele generatywne w teorii literatury. Tł. Barbara Sosień. * II. Problemy recepcji i interpretacji: Michaił M. Bachtin: O metodologii literaturoznawstwa. Tł. Stanisław Zapaśnik. - Wolfgang Iser: Apelatywna struktura tekstów. Tł. Maria Kłańska. - Eric Donald Hirsch Jr.: Trzy wymiary hermeneutyki. Tł. Piotr Parlej. - Stanley Fish: Literatura w czytelniku: stylistyka afektywna. Tł. Maria Bożenna Fedewicz. - Richard M. Ohmann: Literatura jako akt. Tł. Barbara Kowalik i Wiesław Krajka. - Gunter Grimm: Recepcja a interpretacja. Tł. Krzysztof Jachimczak. - Norman Holland: Transaktywe ujęcie krytyki transaktywnej. Tł. Grażyna Branni i Andrzej Branni. - Norbert Groeben: Badania nad recepcją jako literaturoznawstwo empiryczne. Tł. Krzysztof Jachimczak. - Nikołaj W. Ośmakow: Historyczno-funkcjonalne badanie dzieł literatury pięknej. Tł. Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz.
T. 4, cz. 2: Literatura jako produkcja i ideologia. Poststrukturalizm. Badanie intertekstualne. Problemy syntezy historycznoliterackiej. 1992, 439 s.
III. Literatura jako produkcja i ideologia: Etienne Balibar, Pierre Macherey: O literaturze jako formie ideologicznej kilka hipotez marksistowskich. Tł. Zbigniew Naliwajek. - Terry Eagleton: Kategorie dla krytyki materialistycznej. Tł. Piotr Parlej. - Manfred Naumann: Produkcja i recepcja literacka. Tł. Maria Kłańska. - Peter Buerger: Instytucja sztuki jako kategoria socjologii literatury. Tł. Krzysztof Jachimczak. - Fredric Jameson: O interpretacji. Tł. Maria Bożenna Fedewicz. * IV. Poststrukturalizm: Jacques Derrida: Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych. Tł. Wojciech Kalaga. - Julia Kristeva: Ideologia dyskursu o literaturze. Tł. Aleksander Milecki. - Roland Barthes: Teoria tekstu. Tł. Aleksander Milecki. - Paul de Man: Semiologia i retoryka. Tł. Wojciech Kalaga. - John Hillis Miller: Krytyk jako gospodarz/żywiciel. Tł. Wojciech Kalaga. * V. Badania intertekstualne: Harold Bloom: Lęk przez wpływem. Tł. Wojciech Kalaga. - Harold Bloom: Międzyrozdział. Tł. Wojciech Kalaga. - Harold Bloom: Na mapie błądzenia. Tł. Wojciech Kalaga. - Michael Riffaterre: Podejście formalne w badaniach historycznoliterackich. Tł. Aleksander Milecki. Gerard Genette: Palimpsesty. Tł. Aleksander Milecki. * VI. Problemy syntezy historycznoliterackiej: Howard Abrams Mayer: Racjonalność i wyobraźnia w historii kultury. Tł. Piotr Parlej. - Siegfried J. Schmidt: O pisaniu historii literatury. Tł. Maria Bożenna Fedewicz.
Numer zapisu:  163967 (JK)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Ulicka Danuta: Zbliżenie do nowego przekroju. Nowe Książki 1993 nr 2 s. 45-46 (z fot. Henryka Markiewicza...) szczegóły