Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Hasła osobowe (literatura polska)
 - Hasła osobowe (literatura polska) - N
Rodzaj zapisu:  książka o twórcy (przedmiotowa)
Hasło osobowe: Norwid Cyprian Kamil - szczegóły
Tytuł:  Ethos. Nr 4: Norwid dziś. Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL, Fundacja Jana Pawła II, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie 1992, 245 s.
Adnotacje:  [Dedykowane:] Irenie Sławińskiej. [Zawiera m.in.:] Tadeusz Styczeń: "Nie niewola ni wolność..." [wstęp]. - Jan Paweł II: Aktualność Norwidowej triady [fragm. przemów. wygł. na spotkaniu ze światem kultury, Warszawa, 8 VI 1991]. - Poeta chrześcijański: Irena Sławińska: Europa przeciw-chrześcijańska i bękarcia (w teatrze Norwida). - Alina Merdas: "Tylko już świeci..." [Eucharystia w twórczości Cypriana Norwida]. - Antoni Dunajski: Grzech pierworodny w literackiej aluzji Norwida. - O prawdę poezji i człowieka: Jadwiga Puzynina: Językowy obraz prawdy w twórczości Norwida. - Józef Fert: Poezja sumienia. W kręgu "Vade-mecum". - Jacek Leociak: Norwidowska etyka mowy. - Ewa Podrez: "Z-organizowanie patriotyzmu". Między myślą Norwida a filozofią Karola Wojtyły. * Norwid dziś - ankieta "Ethosu": Stefan Sawicki: Współczesność Norwida. - Stefan Misiniec: Radykalizm i samotność. - Józef Fert: Norwid - osobisty i uniwersalny - dziś. - Zygmunt Dokurno: Poeta krzyża. - Alina Merdas: Norwidowskie "sentire cum ecclesia". - Jacek Leociak: Papież, Norwid i Polska [odniesienie do twórcz. Cypriana Norwida w nauczaniu Jana Pawła II]. - Piotr Chlebowski: Poeta prawdy o człowieku. - Maria Kalinowska: Ciemność znakiem ładu czy rozbicia? - Józef Bujnowski: Jeden z kanonów poetyki Cypriana Norwida. - Julia Kryszewska: Pytania o aktualność Norwida. - Włodzimierz Toruń: Norwidowe wyzwania. - Ryszard Zajączkowski: Głos z wnętrza kryzysu. - Zbigniew Jerzy Nowak: Poeta pilnie potrzebnej nadziei. - Jadwiga Rudnicka: O ethos inteligencji polskiej. - Marian Tatara: Norwid a młodzież. - Antoni Dunajski: Czy rzeczywiście wciąż "współczesny"? - Krzysztof Trybuś: Aby nie był tylko księgą cytatów. - Jerzy Pietrkiewicz: Norwid [wiersz]. - Marian Jeżowski: Norwid chrześcijański i wielokulturowy. - George Gomori: Aktualność Norwida w Europie 1992 (tł. Leszek S. Kolek). - Sara Dickinson: Aktualność "Do obywatela Johna Brown" (tł. Leszek S. Kolek). - Mieczysłąw Inglot: Etapy i aspekty recepcji Norwida. - Jan Ciechowicz: Norwid (nie-) teatralny. - Rolf Fieguth: Norwid dziś - za granicą. - Myśląc ojczyzna...: Stanisław Grygiel: "Pola... i sioła... to jej stopy" [ojczyzna w twórcz. Cypriana Norwida]. - Recenzje i omówienia: Krzysztof Kopczyński: "Studia Norwidiana" (Omówienie zawartości dotychczas wydanych numerów [t. 1-7 wyd. 1983-1991]. - Sprawozdania: Zbigniew Poleszuk: Trzy zakłady - jedna norwidystyka [Międzywydziałowy Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL w Lublinie, Pracownia Słownika Języka Cypriana Norwida UW w Warszawie, Pracownia Kalendarza Życia i Twórczości Cypriana Norwida UAM w Poznaniu]. - Teresa Dobrzyńska: Norwid w badaniach leksykologów warszawskich [nt. przygotowywanego w Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida w Warszawie "Słownika języka Cypriana Norwida"]. - Jacek Leociak: Norwidowska całość i sumienność [spraw. z konf. "Norwidowska całość i sumienność", Warszawa, 6-7 IV 1992; org. Pracownia Słownika Języka Cypriana Norwida UW]. - JAcek Urbański: Norwid w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL [spraw. z wystawy rysunków i akwarel Cypriana Norwida, Lublin, V-VI 1992].
Numer zapisu:  171117 (AW)