Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Ogólne (historia literatury)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX wieku
Osoby współtworzące:  Pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej
Instytucja sprawcza:  Zakład Historii Nauk Społecznych Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN [Polskiej Akademii Nauk], Polska Prowincja Pijarów
Wydawnictwo: Warszawa: IHNOiT [Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN [Polskiej Akademii Nauk], Wydawnictwo ZPPP]
Kraków: IHNOiT [Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN [Polskiej Akademii Nauk], Wydawnictwo ZPPP]
Rok wydania:  1993
Adnotacje:  Zawiera m.in.: Elżbieta Aleksandrowska: Pijarzy w środowisku pisarskim polskiego Oświecenia. - Zbigniew Goliński: [Stanisław] Konarski - [Ignacy] Krasicki. Spotkania. Jarosław Kurkowski: Echa działalności pijarów w czasopismach epoki Augusta III. - Teresa Kostkiewiczowa: Poeci ze środowiska pijarskiego w wieku Oświecenia - rekonesans [m.in. Franciszek Ksawery Dmochowski, Marcin Eysymont, Onufry Rutkowski, Fabian Turkowski, Piotr Tyszyński, Felicjan Wykowski, Franciszek Zagórski]. - Irena Łossowska: Rola Michałą Dymitra Krajewskiego w edukacji obywatelskiej polskiego Oświecenia. - Irena Stasiewicz-Jasiukowa: Onufry Kopczyńśki - twórca pierwszej polskiej gramatyki "filozoficznej i narodowej"... i nie tylko... - Anna Grześkowiak-Krwawicz: Wkład pijarów w kształtowanie politycznej kultury szlachty w czasach stanisławowskich [m.in. o Stanisławie Konarskim] . - Magdalena Ślusarska: Zagadnienia polityczne i społeczne w kazaniach oo. Pijarów w Polsce wieku Oświecenia [Marcin Gumkowski, Stanisław Konarski, Patrycy Przeczytański, Kajetan Skrzetuski, Konstanty Wolski]. - Maiusz Affek: Twórczość prawna ksiedza Teodora Wagi. - Janina Rosicka: Ekonomia a Oświecenie chrześcijańskie. Pijarzy i fizjokratyzm [o twórczości Antoniego Popławskiego i Hieronima Stroynowskiego]. - Zbigniew J. Wójcik: Udział oo. Pijarów w rozwoju przyrodoznawstwa w Polsce doby Oświecenia [Remigiusz Ładowski, Józef Herman Osińśki, Antoni Wiśniewski].- Adam Pitala: Pijarskie zakłady kształcenia nauczycieli w dawnej Polsce - profesoria [nt. "Ustaw szkolnych" Stanisąłwa Konarskiego]. - Czesław Majorek, Tadeusz Słowikowski: Wkład pijarów w teorię wychowania patriotycznego i obywatelskiego w Polsce w XVIII wieku [Stanisąłw Konarski, Onufry Kopczyńśki, Antoni Popławski, Jóżef Kajetan Skrzetuski]. - Kalina Bartnicka: Pijarskie podręczniki dobrego wychowania w XVIII w. w Polsce [m.in. Franciszka Ksawerego Dmochowskiego, Stanisława Konarskiego, Onufrego Kopczyńśkiego]. - Kazimierz Puchowski: Edukacja historyczno- geograficzna w kolegiach pijarskich i jezuickich w I. Reczypospolitej [dot. m.in. reform Stanisława Konarskiego]. - Roman Stępień: Zasługi księży pijarów dla nauki i kultury polskiej w dobie Oświecenia. - Waldemar Voise: Pijarski dwugłos o skutecznym spoosbie myślenia. Kazimierz Narbutt (1769) i Franciszek Krupiński (1879) odczytani w 1992 roku [o "Logice, czyli rozważaniach i rozsądzaniach rzeczy..." K. Narbutta]. - Zbigniew J. Wójcik przy współpracy Adama Pitali i Pawła Komorowskiego: Bibliografia publikacji o działalności naukowej i kulturalnej pijarów w Polsce.
Numer zapisu:  219034 (MS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Bieńkowski Tadeusz: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1993 r. 38 nr 3 s. 164-168  szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1995 t. 72 s. 179 (not....) szczegóły 
recenzja: Jaworski Andrzej: Pijarzy na ziemiach polskich (Uczą i wychowują od 350 lat). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 132 s. 4  szczegóły 
recenzja: Jaworski Andrzej: Pijarzy w kulturze polskiej. Nowe Książki 1993 nr 11 s. 66-67  szczegóły 
recenzja: Ostrowska Teresa: Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 1994 t. 57 z. 1 s. 100-101  szczegóły 
recenzja: Suchoń Barbara: Ruch Literacki 1993 z. 6 s. 841-843  szczegóły 
recenzja: Terlecki Ryszard: Pobożni i uczeni. Ład 1994 nr 3 s. 5  szczegóły 
recenzja: Ulewicz Tadeusz: Ruch Literacki 1995 z. 2 s. 255-257  szczegóły 
recenzja: Wołoszyński Ryszard W.: Wiek Oświecenia 1995 nr 11 s. 253-256  szczegóły