Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Literatura staropolska
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Domański Juliusz - szczegóły
Ogonowski Zbigniew - szczegóły
Szczucki Lech - szczegóły
Tytuł:  Zarys dziejów filozofii w Polsce (Wiek XIII-XVII)
Wydawnictwo: Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:  1989
Opis fizyczny książki:  479 s.
Adnotacje:  Z. Ogonowski: Słowo wstępne. * Cz. 1: Wiek XIII-XV (aut.: J. Domański): Uwagi wstępne: Periodyzacja kultury umysłowej polskiego średniowiecza a dzieje filozofii. - I. Myśl polska przed powstaniem uniwersytetu w Krakowie: Polacy na uniwersytetach europejskiech XII-XIV wieku. Wincenty Kadłubek i charakter średniowiecznej świadomości narodowej Polaków. Witelon. - II. Między Uniwersytetem Kazimierzowskim a Uniwersytetem Jagiellońskim: Struktura i cele Uniwersytetu Kazimierzowskiego. Skutki doktrynalne studiowania Polaków w Pradze po upadku Uniwersytetu Kazimierzowskiego. Mateusz z Krakowa, jego teodycea, jego moralistyka i krytyka obyczajów Kościoła. Wokół starań o reaktywowanie Uniwersytetu w Krakowie. - III. Reaktywowanie Uniwersytetu Krakowskiego. Charakter i cele twórczości naukowej i myślicielskiej w pierwszym okresie działania: Akt erekcyjny i pierwsze statuty oraz nieformalne programy ideowe. Obce podręczniki i twórczość mistrzów krakowskich. Sobór w Konstancji i sprawa krzyżacka jako determinanty ówczesnej myśli polskiej. - IV. Myśl polityczna i społeczna. Problemy kościoła i państwa. Stanisław ze Skarbimierza. Paweł Włodkowic. Husytyzm i natyhusytyzm polski. Koncyliaryzm w okresie Soboru Bazylejskiego. Zagadnienie pracy i tematy pokrewne w myśli społecznej Jana z Ludziska. Jan Ostroróg. Tzw. "Rady Kallimachowe" jako wyraz tendencji absolutystycznych i amoralistycznych. - V. Metafizyka: Sytuacja metafizyki scholastycznej od XIV wieku. Problematyka, tendencje i kierunki twórczości metafizycznej mistrzów krakowskich. Arystotelizm i neoplatonizm Jakuba z Gostynina. - VI. Filozofia przyrody: Arystoteles, matematyka i nowa droga. Z problematyki polskich dzieł o filozofii przyrody. Krakowska filozofia przyrody a odkrycia Kopernika. - VII. Scholastyczna filozofia człowieka: Arystotelesowska i chrześcijańska koncepcja człowieka. Problematyka intelektu i jej pochodne. Dusza i ciało. Dusza i jej władze. Antropologiczne opcje mistrzów krakowskich. - VIII. Etyka: "Via moderna" jako przewartościowanie arystotelesowskich pojęć etycznych. Paweł z Wronczyna jako przedstawiciel buridanizmu. Dalsze dzieje etyki na Uniwersytecie Krakowskim jako wyraz kompromisu między buridanizmem a doktrynami nowej drogi. Jan ze Stopnicy - etyka humanistycna w kategoriach szkotystycznych. - IX. Filozofia uniwersytecka a początki humanizmu: Scholastyka i humanizm jako formacje intelektualne. Recepcja pism humanistycznych i jej skótki w twórczości niektórych krakowskich mistrzów uniwersyteckich. Humanistyczne idee i wartości. * Cz. 2: Wiek XVI (aut. L. Szczucki): Między scholastyką a humanizmem (Filozofia na Uniwersytecie Krakowskim). Mikołaj Kopernik i początki nowej nauki. Nauczanie filozofii w szkolnictwie powszechnym w drugiej połowie XVI wieku. Myśl polityczna i społeczna [m.in. A. Frycz Modrzewski i S. Orzechowski]. * Cz. 3: Wiek XVII (aut.: Z. Ogonowski): I. Filozofia szkolna: Uwagi wstępne. Ważniejsze ośrodki filozofii szkolnej w Polsce XVII wieku według środowisk wyznaniowych. Ważniejsi przedstawiciele filozofii szkolnej według kierunków i szkół filozoficznych. Kryzys kosmologii Arystotelesowskiej wśród arystotelików. Początki asymilacji "nowej filozofii". - II. Myśl filozoficzna arian-socynian: Uwagi wstępne. Problem racjonalizmu w religii. Metafizyczne i kosmologiczne wątki w refleksji religijnej socynian. Socynianizm w kulturze europejskiej XVII wieku. - III. Problem tolerancji. - IV. Myśl społeczna i polityczna: Publicystyka polityczna początków XVII wieku. Sebastian Petrycy z Pilzna (ok. 1554-1626). Ideologia społeczno-polityczna arian-socynian. Czołowi przedstawiciele XVII wieku. Szkolna filozofia państwa.
Numer zapisu:  23687 (JK)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Urban Wacław: Juliusz Domański, Zbigniew Ogonowski, Lech Szczucki: Zarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII-XVII. Kwartalnik Historyczny 1990 nr 1/2 s. 180-181  szczegóły