Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Metodologia badań literackich
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Jakobson Roman - szczegóły
Tytuł:  W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism
Osoby współtworzące:  Wybór, red. nauk. i wstęp: M.R. Mayenowa.
Tomy:  1-2
Wydawnictwo: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy
Rok wydania:  1989
Seria wydawnicza:  (Biblioteka Myśli Współczesnej)
Adnotacje:  T. 1. Warszawa 1989, 494 s. M.R. Mayenowa: Roman Jakobson - uczony i człowiek [wstęp]. * [Teksty R. Jakobsona:] Moje ulubione tematy. Tł. M.R. Mayenowa. - Część pierwsza: Kilka uwag o Peirce'ie, poszukiwaczu dróg w nauce o języku. Tł. S. Amsterdamski. Język a inne systemy komunikacji. Tł. A. Tanalska. O stosunku między znakami wizualnymi i audytywnymi. Tł. M. Głowiński. "Tak" i "nie" w mimice. Tł. W. Grajewski. Czy upadek filmu? Tł. H. Kuligowska. Szczupak po polsku. - Część druga: W poszukiwaniu istoty języka. Tł. D. Kurkowska-Urbańska. Część i całość w języku. Tł. S. Amsterdamski. Znak i system języka (Głos w dyskusji). Tł. Z. Florczak. Dwa aspekty języka i dwa typy zakłóceń afatycznych. Tł. L. Zawadowski. Lingwistyczne spojrzenie na problem świadomości i nieświadomego. Tł. J. Kordys. Mózg a język. Półkule mózgowe i struktura językowa we wzajemnym naświetleniu [współaut.: K. Santilli]. Tł. T. Dobrzyńska. - Część trzecia: Pojęcie cech dystynktywnych w językoznawstwie (Wspomnienia i rozważania). Tł. D. Kurkowska-Urbańska. Szyftery, kategorie czasownikowe i czasownik rosyjski. Tł. E. Janus. Magia dźwięków mowy [współaut.: L. Waugh]. Tł. M.R. Mayenowa. Pogląd Boasa na znaczenie gramatyczne. Tł. A. Tanalska. - Część czwarta: Komunikacja werbalna. Tł. M.R. Mayenowa. O językoznawczych aspektach przekładu. Tł. L. Pszczołowska. Metajęzyk jako problem językoznawczy. Tł. M.R. Mayenowa. - Część piąta: Związki językoznawstwa z innymi naukami. Tł. A. Weinsberg. Językoznawstwo a teoria informacji. Tł. Z. Saloni. Wspólny język lingwistów i antropologów. Tł. A. Werpachowska. Muzykologia a językoznawstwo. Tł. M.R. Mayenowa. T. 2. Warszawa 1989, 418 s. Część szósta: Józef Mroziński - jenerał-językoznawca (Pamiątka i przypomnienie). Kazańska szkoła polskiej lingwistyki i jej miejsce w światowym rozwoju fonologii. Einstein i nauka o języku. Tł. A. Werpachowska. - Część siódma: Poetyka w świetle językoznawstwa. Tł. K. Pomorska. Co to jest poezja. Tł. M.R. Mayenowa. Podświadome modelowanie werbalne w poezji. Tł. A. Tanalska. Paralelizm gramatyczny i jego aspekt rosyjski. Tł. A. Tanalska. Język w działaniu. Tł. L. Pszczołowska. Poezja gramatyki i gramatyka poezji. Tł. Z. Kloch. "Przeszłość" C. Norwida. O sztuce słowa K. Wierzyńskiego. Tł. W. Grajewski. Metajęzyk Aragona. Tł. D. Kurkowska-Urbańska. Średniowieczne parodyjne misterium (staroczeski "Unguentarius") [o anon. farsie czeskiej z XIV w.]. Tł. K. Pomorska i E. Chodakowska. Aksjomatyzacja systemu wersyfikacyjnego na przykładzie mordwińskiej pieśni ludowej [współaut.: J. Lotz]. Tł. M.R. Mayenowa. O lingwistycznej analizie rymu. - Część ósma: Folklor jako swoista forma twórczości [współaut.: P. Bogatyriew]. Tł. F. Wayda. Problematyka badań literatury i języka [współaut.: J. Tynianow]. Tł. M.R. Mayenowa. Semiotyka [współaut.: K. Pomorska]. tł. M.R. Mayenowa.
Numer zapisu:  23736 (JK)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Dobrowolski Andrzej: Językoznawca i wieża Babel. Twórczość 1990 nr 6 s. 98-101  szczegóły 
recenzja: Jasiński Bogusław: Kultura [Warszawa] 1989 nr 43 s. 3, 15  szczegóły 
recenzja: Kłosiński Krzysztof: Czytane po latach: Poetyckość a referencja. Śląsk 1997 nr 1 s. 73  szczegóły 
recenzja: Kłosiński Krzysztof: Czytane po latach: Wieloznaczność. Śląsk 1997 nr 2 s. 72  szczegóły 
recenzja: Małuszyński Wojciech: Między szczupakiem a gotykiem. Nowe Książki 1990 nr 9 s. 14-16  szczegóły 
recenzja: Mikust'akova Anna, Zelenka Milos: Slavia 1993 z. 1 s. 93-96  szczegóły 
recenzja: Mitosek Zofia: Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 251-259  szczegóły 
recenzja: Żyłko Bogusław: Roman Jakobson czyli triumfy lingwistyki XX wieku. Odra 1991 nr 2 s. 94-96  szczegóły