PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria dzieła literackiego
  - Wersologia
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Siedlecki Franciszek (1906-1942) - szczegóły
Tytuł:  Pisma
Osoby współtworzące:  Zebrali i oprac. Maria Renata Mayenowa i Stefan Żółkiewski
Wydawnictwo: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy
Rok wydania:  1989
Opis fizyczny książki:  707 s.
Seria wydawnicza:  (Biblioteka Studiów Literackich. Pod red. H. Markiewicza)
Adnotacje:  S. Żółkiewski: O F. Siedleckim. - M.R. Mayenowa: Wersologia F. Siedleckiego i jej założenia teoretyczne. * [Teksty F. Siedleckiego:] I: [List polskiego badacza]. Sprawa wersyfikacji polskiej [H. Życiński: Problemy wersyfikacji polskiej. Cz. 1. Rytm poetycki. Lubl. 1934]. R. Jakobson i nowa lingwistyka. Poetyka Tomaszewskiego [B. Tomaszewski: Teoria literatury. Poetyka. Pozn. 1935]. Martwa nauka. Poezja i metryka (Do redaktora "Wiadomości Literackich") [polem. z L. Fryde]. Biorę na siebie winę (Do redaktora "Wiadomości Literackich") [nawiąz. do art. J. Krzyżanowskiego]. Rytm i metr [A. Verwey: Rhytmus und Metrum. Halle 1934]. Od dwóch do pięciu lat (J. Tuwimowi). - II: Polska nauka o wierszu. O rytmie i metrze. O swobodę wiersza polskiego. Z dziejów naszego wiersza. Jeszcze o sprawach wiersza polskiego. Studia K. Wójcickiego nad wierszem a nowe prądy badawcze. "Likwiduję Peipera" (Z zagadnień formy wierszowej). Nowa książka o wierszu [K.W. Zawodziński: Zarys wersyfikacji polskiej. Cz. 1. Wilno 1936]. Trzy dziedziny badań nad wierszem. O nowych badaniach nad budową wiersza (Profesorowi Z. Łempickiemu). - III: Studia z metryki polskiej (Pamięci M. Hartleba): Cz. 1. Metr sylabiczny a inne polskie systemy metryczne. Cz. 2. Problem transakcentacji metrycznej w wierszu polskim. - IV: Wielka literatura dla małych [o radzieckiej literaturze dla dzieci]. Głos spod pręgierza [polem. z R.M. Bluetchem]. Echa konkursu na dokończenie sonetu [dot. sonetu A. Mickiewicza "Jastrząb"]. - V: Na marginesie "stylistyki" Tomaszewskiego. Przekłady z poezji rosyjskiej. Tuwim a dziedzictwo Puszkina [J. Tuwim: Lutnia Puszkina. Wwa 1937]. Lermontow po polsku [M. Lermontow: Demon. Powieść wschodnia. Tł. K. Chyliński. Wwa 1936]. Lermontow trzykroć przełożony [dot. przekłu powieści M. Lermontowa "Diabeł" przez J. Skłodowskiego i I. Słomińską]. Z "roku Puszkinowskiego". - Nota wydawnicza.
Numer zapisu:  24681 (JK)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Opera omnia Franciszka Siedleckiego. Nowe Książki 1990 nr 2/3 s. 45-46  szczegóły