Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura grecka starożytna
  - Biblia (Testamentum Novum)
   - Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Agnus et sponsa. Prace ofiarowane o. prof. Augustynowi Jankowskiemu OSB
Osoby współtworzące:  Red.: Tomasz Maria Dąbek, Tomasz Jelonek
Wydawnictwo: Kraków: Tyniec
Kraków: Unum
Rok wydania:  1993
Opis fizyczny książki:  324 s.
Seria wydawnicza:  (Studia/ Pontificia Academia Theologica Cracoviensis Facultas Theologica; 2)
Adnotacje:  [Zawiera m.in. rozprawy:] Stanisław Chłąd: "Aner teleios" według Ef 4, 13 [dot. Listu św. Pawła do Efezjan]. - Jerzy Chmiel: The semiotics of forgiveness in the New Testament. - Tomasz Maria Dąbek: "Kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje" (Mk 8,34) [Ewangelia wg św. Marka]. - Janusz Frankowski: Oblubieniec i Oblubienica (O potrzebie pewnych uściśleń w interpretacji Pnp) [dot. "Pieśni nad Pieśniami"]. - Andrzej Gieniusz: Chrzcielne korzenie chrześcijańskiej proegzystencji według Świętego Pawła. - Joachim Gnilka: Die "yraphe" und die Schriften des Neuen Testaments. - Pierre Grelot: La Paque chretienne dans la predication apostolique. - Stanisław Hałas: Chrystus jako Baranek w 1 P [dot. Pierwszego Listu św. Piotra]. - Ewa Józefa Jezierska: Bóg Ojciec wobec Syna Pierworodnego i synów przybranych (Rz 4,25 i 2 Kor 4,11) [dot. listów św. Pawła]. - Boguchwała Kuras: Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? [dot. Starego i Nowego Testamentu]. - Hugolin Langkammer: Stary Testament o kapłaństwie i o kapłanach. - Roman Lebiedziuk: Szczególny udział męczenników w misterium niebieskiej liturgii Baranka w Apokalipsie św. Jana. - Jan Łach: Nauka Jezusa o małżeństwie w Kazaniu na Górze (Mt 5,27-32) [dot. Ewangelii wg św. Mateusza]. - Henryk Muszyński: "Gdzie duch Pański - tam wolność" (2 Kor 3, 17) [dot. Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian]. - Stanisław Pisarek: "Miłość zniesie wszystko i wytrwa do końca!" (Stegein i hypomenein w 1 Kor 13,7a i d) [dot. Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian]. - Lech Stachowiak: Zbawcze działanie Boże a grzechy Izraela według Iz 59,1-21) [dot. Księgi Izajasza]. - Edmund Świerczek: Edukacyjny wymiar cierpienia - na podstawie Księgi Joba i Listu do Hebrajczyków. - Stanisław Włodarczyk: Kwestie struktury, źródeł i rodzaju literackiego Łk 2-3 [dot. Ewangelii wg św. Łukasza]. - Roman Zdziarstek: "Żyjący-w-Chrystusie" jako jedno z określeń człowieka ochrzczonego w Pawłowej wizji chrześcijanina.
Numer zapisu:  254589 (ZS)