Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Hasła osobowe (literatura polska)
 - Hasła osobowe (literatura polska) - N
Rodzaj zapisu:  książka o twórcy (przedmiotowa)
Hasło osobowe: Norwid Cyprian Kamil - szczegóły
Tytuł:  Studia Norwidiana. T. 9/10: 1991/1992
Osoby współtworzące:  Komitet red.: Józef Fert, Zdzisław Łapiński, Jadwiga Puzynina, Andrzej Ryszkiewicz, Stefan Sawicki (red. naczelny), Irena Sławińska, Zofia Stefanowska, Zofia Trojanowiczowa
Instytucja sprawcza:  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydawnictwo: Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Opis fizyczny książki:  1991/1992 [wyd. 1994], 343 s.
Adnotacje:  Artykuły i szkice: Jadwiga Puzynina: "Prawda" w poematach Norwida. - Grażyna Halkiewicz-Sojak: Autokreacja w "Promethidionie". - Barbara Subko: O podkreśleniach Norwidowskich - czyli o podtekstach metatekstu [dot. szaty graficznej rkpsów poety]. - Justyna Syzdół: Karykatury Cypriana Norwida [dot. twórczości plastycznej Norwida]. * Interpretacje: Adam Cedro: O "Legendzie" Cypriana Norwida [z listem Norwida do Michaliny Dziekońskiej]. * Materiały i notatki: Jadwiga Rudnicka: Norwida jako tłumacz "Boskiej Komedii" [Dantego]. - Zbigniew Jerzy Nowak: Jeszcze jeden kontekst do "Fatum" Norwida. - Jolanta Czarnomorska: Norwidiana w korespondencji Marii Trębickiej [Faleńskiej]. - Zbigniew Sudolski: Norwid w listach Elizy Krasińskiej. * Recenzje i przeglądy: Marek Buś: Powrót do źródeł norwidologii [Norwid. Z dziejów recepcji twórczości. Warszawa 1983]. - Franciszek Pepłowski: "Słownik języka Cypriana Norwida" [Zeszyt próbny. Warszawa 1988]. - Ryszard Tokarski: Rozumienie świata i rozumienie języka [Studia nad językiem Cypriana Norwida. Warszawa 1990]. - Zbigniew Jerzy Nowak: Edycja "Vade-mecum" Norwida w Bibliotece Narodowej [Wrocław 1990]. - Stefan Sawicki: Nowe wydanie "Promethidiona" [Warszawa 1989]. - Wojciech Kaczmarek: Dramatyczna parabola Norwida [C. Norwid: Pierścień Wielkiej Damy, czyli Ex-machina-Durejko. Wrocław 1990]. - Zofia Trojanowiczowa: Norwid "sam sobie winien". O książce Marka Adamca "Oni i Norwid" [Wrocław 1991]. - Krzysztof Trybuś: Miejsce Norwida [Janusz Maciejewski: Cyprian Norwid. Warszawa 1992]. - Piotr Chlebowski: Esej o poecie [Tomasz Łubieński: Norwid wraca do Paryża. Kraków 1989]. - Agata Brajerska-Mazur: Norwid w tłumaczeniach Adama Czerniawskiego [C.K. Norwid: Poems. Kraków 1986]. * Polemiki: Wiesław Rzońca: Wobec nowej redakcji "Ogólników" [dot. nowej redakcji czwartej zwrotki wiersza "Za wstęp. Ogólniki" opubl. w: C. Norwid: Vade-mecum. Red. Józef Fert. Wrocław 1990]. - Józef Fert: Odpowiedź Wiesławowi Rzońcy. * Kronika: Adam Cedro: Śp. Zbigniew Zaniewicki (27 stycznia 1903 - 3 maja 1991). - Sara Dickinson (tłum. Anna Tarnowska): Norwid w cieniu Waszyngtona [o przekazaniu w 1988 przez Amerykańską Radę do Spraw Kultury Polskiej dla Muzeum Johna Browna w Historycznym Parku narodowym Harpers Ferry w Wirginii koło Waszyngtonu tablicy pamiątkowej przedstawiającej Norwida i Johna Browna wykonanej przez Gordona Kraya]. - Piotr Chlebowski: Colloquia Norwidiana II: Nad poematami Norwida [spraw. z sympozjum "Poematy Norwida", Kazimierz Dolny, V 1993]. * Bibliografia: Anna Polakowska,: Norwidiana 1985.
Numer zapisu:  267077 (BL)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

nawiązanie: Czerniawski Adam: Krótkopis. Twórczość 1995 nr 12 s. 121-123 (dot. problemów przełożenia wierszy Norwida na język angielski; nawiąz....) szczegóły