Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Hasła osobowe (literatura polska)
 - Hasła osobowe (literatura polska) - N
Rodzaj zapisu:  książka o twórcy (przedmiotowa)
Hasło osobowe: Norwid Cyprian Kamil - szczegóły
Tytuł:  Studia Norwidiana. T. 11: 1993
Osoby współtworzące:  Komitet red.: Józef Fert, Zdzisław Łapiński, Jadwiga Puzynina, Andrzej Ryszkiewicz, Stefan Sawicki (red. naczelny), Irena Sławińska, Zofia Stefanowska, Zofia Trojanowiczowa
Instytucja sprawcza:  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydawnictwo: Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Opis fizyczny książki:  1993 [wyd. 1994], 305 s., faks.
Adnotacje:  Artykuły i szkice: Arent van Nieukerken: Norwid europejski [dot. przekładów na jęz. angielski Adama Czerniawskiego: Cyprian Norwid: Poems. Kraków, Wrocław 1986]. - Jadwiga Puzynina: Język - interpretacja - przekład. Na materiale "Vade-mecum" tłumaczonego na język niemiecki przez Rolfa Fiegutha [Cyprian Norwid: Vade-mecum. Gedichtzyklus (1866). Polnisch und deutsch. Muenchen 1981]. - Piotr Chlebowski: "Rzecz o wolności słowa" jako problem genologiczny. - Interpretacje: Roman Doktór: "Assunta" jako poemat miłosny. - Krzysztof Trybuś: "Assunta" jako poemat metafizyczny. - Inedita: Jadwiga Rudnicka: List Cypriana Norwida z albumu Józefa Ignacego Kraszewskiego [z 1858; z faks. autografu i transkrypcją]. - Piotr Chlebowski: Odzyskane autografy Norwidowskie Biblioteki Narodowej w Warszawie [list do Józefa Kwiatkowskiego (z 1870) i przesłany mu wiersz "Towarzystwu Historycznemu. Karta dziejów"; list do Zygmunta Gawareckiego (z 1871); z faks. wiersza i listu do Zygmunta Gawareckiego oraz 2 nieznane dotąd notatki poety]. - Materiały i notatki: Józef Fert: Nie znane Norwidiana w Bibliotece Polskiej w Paryżu [zapisy w materiałach: Towarzystwa Dobroczynności Dam Polskich(Societe de Bienfaisance des Dames Polonaises), Instytucji "Czci i chleba", Hotelu Lambert, Towarzystwa Pomocy Naukowej, Biblioteki Polskiej, "Spisu Polaków zmarłych na emigracji od 1861 do 1891" Jana bartkowskiego oraz dokumentacji przeniesienia prochów poety z cmentarza w Ivry na Montmorency; z faks. wybranych dokumentów). - Jolanta Czarnomorska: Norwid w paryskiej prefekturze policji. O wyjeździe poety do Ameryki. - Jadwiga Rudnicka: Wezwanie do sądu Jana Norwida z roku 1833 [przedr. z Kuriera Litewskiego 1833 nr 101 dod. nr 1]. - Recenzje i przeglądy: Marian Śliwiński: W setną rocznicę śmierci Norwida [Cyprian Norwid. W setną rocznicę śmierci poety. Materiały z sesji poświęconej życiu i twórczości C. Norwida. (27-29 października 19830. Red. nauk. Stanisław Burkot. Kraków 1991]. - Marek Buś: Czemu i jak czytamy Norwida [Czemu i jak czytamy Norwida. Praca zbiorowa pod red. Jolanty Chojak i Ewy Teleżyńskiej. Warszawa 1991]. - Dariusz Seweryn: O Norwidzie dziewięć studiów [rec. art. zamieszczonych w Pracach Polonistycznych 1989 ser. 45 aut.: Jerzy Poradecki: Motyw wzlotu i wędrówki poety w poezji Norwida, Janusz Maciejewski: Pojęcie formy u Norwida, Jolanta Kordacka: Barwa i światło jako elementy wizji scenicznej w dramatach Cypriana Norwida, Małgorzata Sugiera: Norwidowska koncepcja tragizmu, Maria Marcjan: Z problemów poetyki nowel C. Norwida, Anna Kurska: O fragmentaryzmie w twórczości Norwida, Włodzimierz Szturc: Mit fundacyjny narodu w misterium o Wandzie C.K. Norwida, Anieka Kowalska: "Źródło" Cypriana Norwida. Próba odczytania, Józef Bachórz: Kraszewski o Norwidzie]. - Sławomir Świątek: Studium o egipskiej tragedii Norwida [Elżbieta Żwirkowska: Tragedia kultur. Studium o tragedii historycznej C.K. Norwida "Kleopatra i Cezar". Lublin 1991]. - Sławomir Rzepczyński: Warsztat bez idei [Krzysztof Raczyński: Słowa i brzmienia. Studia o prozie i warsztacie pisarskim C. Norwida. Opole 1991]. - Maria Kalinowska: Norwid przeciw konwencjom, maskom, pozorom [Mieczysław Inglot: Cyprian Norwid. Warszawa 1991]. - Kronika: Jerzy Starnawski: Zbigniew Jerzy Nowak (7 lipca 1919 - 17 maja 1993) [wspomn. pośmiertne]. - Bibliografia: Anna Polakowska: Norwidiana 1986. - Marek Buś: Uzupełnienia do "Bibliografii interpretacji wierszy Norwida" J. Leociaka w "Czemu i jak czytamy Norwida (Warszawa 1991). * [Recenzje z rodziału "Recenzje i przeglądy" odnotowano równiez przy materiałach, do których się odnoszą].
Numer zapisu:  285779 (AW)