Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Literatura staropolska
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Historia literatury (powszechna)
Tytuł:  "Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej". Materiały z sesji, Kraków 7-10 XI 1991
Osoby współtworzące:  Red.: Jerzy Rusek, Wiesław Witkowski i Aleksander Naumow
Wydawnictwo: Kraków: Instytut Filologii Słowiańskiej [Uniwersytetu Jagiellońskiego]
Rok wydania:  1993
Opis fizyczny książki:  350 s., [12] s. faks.
Adnotacje:  Od Wydawców. - Słowo wstępne JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Paulina Buchwald-Pelcowa: Rola książki w Polsce w drugiej połowie XV w. - Jan Pirożyński: Kraków kolebką polskiego drukarstwa. Zarys problematyki. - Jerzy Rusek: "Oktoich" Szwajpolta Fiola a rękopismienne "Oktoichy" w księgozbiorach polskich. - E.L. Nemirovskijj: "Oktikh" 1491 g. Istorija izuchenija i sokhranivshesja egzempliary. - Mariusz Prokopowicz: Trzy wersje "Triodu postnego" z lat 1491/?-1784. - Mihai Mitu: Ze studiów rumuńskich nad Szwajpoltem Fiolem. - Aleksander Naumow: Teologiczny aspekt druku (Na materiale najstarszych wydań cerkiewnosłowiańskich). - L. Slaveva: Od Jakov do Teodosijj - prvite makedonski pechatari. - Aleksander Mladenović: Jedno lingvisticko pitanije u "Psaltiru s posiedavanijem" stampanom 1945. godine. - Dorota Gil: Serbskie drukowane zbiory hymnograficzne a tradycja rękopiśmienna. - Dimitahr: Dunkov: Knigata Rut v slavjanskaja rahkopisna tradicija i v Ostrozhskata Biblija. - Mieczysław Basaj: Franciszek Skoryna i jego Biblika ruska. - Elżbieta Solak: Biblia cerkiewnosłowiańska a nowobułgarskie przekłady Pisma św. - wyzwanie czy inspiracja? - Ioannis Kakridis: Barlaams Traktat "De primatu Papae" in der Ostroger "Knizhica v shesti otdelakh". - Andrzej Kaszlej: Wpływ cerkiewnosłowiańskiej książki drukowanej na rękopismienną (Na podstawie zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie). - Maria Błońska, Henryk Bułhak: Na tropach książek cyrylickich wydawanych w państwie polsko-litewskim w XV-XVIII w. Próba charakterystyki. - Halina Chodurska: Ogólna charakterystyka druków Wielkiego Księstwa Litewskiego. - Anna Bolek: Ogólna charakterystyka druków moskiewskich XVI-XVII w. - Viktorija Kolosova: Ukrajis'ki starodruki i kirilo-mefodjijivs'kaja tradicija. Literaturoznavchijj aspekt (Na materiali "Pislamovi" Jivana Fedorova do l'vivs'kogo "Apostola" 1574 r.). - Maria Pidłypczak-Majerowicz: Cerkiewnosłowiańskie druki bazyliańskie w powojennych zbiorach bibliotek polskich. - Wiesław Witkowski: Drukarnia bazyliańska w Poczajowie - osiemnastowieczny ośrodek kultury na Wołyniu. - Maria Cubrzyńska-Leonarczyk: Unicka oficyna supraska jako ośrodek drukarstwa cyrylickiego. - I.V. Pozdeeva: Rannije kirillicheskije izdanija i knizhnaja kul'tura ruskogo staroobriadchestva. - Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew: Druki starowierców wobec tradycji książki rękopiśmiennej i wczesnej drukowanej. - Arkhimandrit Avgustin (Nikitin): Krakovskije inkunabuly v bibliotekakh C. Petersburga. - Frantiska Sokolova: Cirilske tisky v ceskych knihovnach. - Dimitahr Dunkov, Diana Ivanova: Staropechtnite clavjaski knigi v plobdivskata Narodna biblioteka "Ivan Vazov". - Adriana Mitu: Le traitement automatique des donnees - moyen d'identification et de mise en valeur du livre en slavon imprime en Roumanie au XVI-e siecle. - Olgierd Narbutt: Wybrane zagadnienia terminologiczne związane z charakterystyką najstarszych druków cerkiewnosłowiańskich. - Tadeusz Lewaszkiewicz: Znaczenie "Czasosłowca" Fiola i innych zabytków staro-cerkiewnosłowiańskich z XIV-XV w. w rozważaniach Wostokowa o nosówkach słowiańskich. * Aneks I: Franciszek Ziejka: Słowo na otwarcie wystawy "Tradycje druku cerkiewnosłowiańskiego na ziemiach Rzeczypospolitej" w Bibliotece Jagiellońskiej. - Katalog Wystawy. * Aneks II: List do Pełnomocnika Rządu ds. odzyskania dóbr kultury polskiej [list Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego].
Numer zapisu:  296025 (AZ)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Fałowski Adam: Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 125-127  szczegóły 
recenzja: Walecki Wacław: Książka o bardzo starych drukach. Znak 1994 nr 3 s. 144-145 (z not. o Wacławie Waleckim...) szczegóły 
recenzja: Fałowski Adam: Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 125-127  szczegóły 
recenzja: Walecki Wacław: Książka o bardzo starych drukach. Znak 1994 nr 3 s. 144-145 (z not. o Wacławie Waleckim...) szczegóły