Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Barok
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Literatura polskiego baroku w kręgu idei. Referaty z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej KUL, Kazimierz nad Wisłą 18-22 X 1993
Osoby współtworzące:  Pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej, Mirosławy Hanusiewicz i Adama Karpińskiego
Instytucja sprawcza:  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Humanistycznych
Wydawnictwo: Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]
Rok wydania:  1995
Opis fizyczny książki:  476 s.
Adnotacje:  Słowo wstępne. - Po Trydencie: Giovanna Brogi Berkoff: O typologii polskiego piśmiennictwa w XVII wieku na przykładzie historiografii erudycyjnej. - Dorota Gostyńska: Półprawdy i półcienie. Etyka poezji w XVII wieku. - Krzysztod Obremski: Barokowa teoria imitacji Biblii (Hozjusz - Possevino - Sarbiewski). - Paulina Buchwald-Pelcowa: Promocje i zakazy. Trudne drogi idei w książkach w Polsce czasów baroku. - Janusz Pelc: Stulecie prac nad literaturą baroku w Polsce [prace badawcze nad barokiem od 1893]. - Radosław M. Grześkowiak: Przypowieść na dzień św. Marcina. Pomiędzy "Lekcyjami Kupidynowymi" a "Łodzią" Kaspra Twardowskiego. * Religijność i moralistyka: Halina Popławska: "Zabawa wesoło-nabożna przyszłych obywatelów nieba". Nad siedemnastowiecznymi sylwami karmelitanek bosych. - Stanisław Szczęsny: "Pia desideria" Hermana Hugona w bibliotece benedyktynek sandomierskich. - Jakub Z. Lichański: Mesjada Wespazjana Kochowskiego [dot. "Chrystusa cierpiącego"]. - Renarda Ocieczek: "Grzech społeczny" jako kategoria moralno-religijna w pogladach autora "Obleżenia Jasnej Góry Częstochowskiej". - Janusz K. Goliński: Oblicza melancholii. "Tristitia, invidia" i "acedia" w polskiej poezji barokowej. - Maria Wichowa: Idea pogardy świata i nędzy człowieka w literaturze polskiego baroku. - Danuta Kuenstler-Langner: Człowiek i cierpienie w poezji XVII wieku. Filozoficzne i religijne inspiracje. - Edmund Kotarski: Świat wartości gdańskiej poezji okolicznościowej XVII wieku. - Jerzy Starnawski: W kręgu Simonidesowym. Zapomniany poemat Pawła Antoniego Krzeczkiewicza [dot.: "Cytherea od syna własnego na gody małżeńskie..."]. * Poeta meditans: Barbara Otwinowska: "Powietrzne nic" [koncepcja życia i źródła przemian w literaturze barokowej]. - Jadwiga Kotarska: "Ad caelestem adspirat patriam". Problem dualizmu natury ludzkiej w poezji polskiego baroku. - Mirosława Hanusiewicz: "Świadectwo zmysłów" w poezji religijnej XVII wieku. - Dariusz Chemperek: Metafory i symbole temporalne w poezji Daniela Naborowskiego. - Adam Karpiński: Topografia prywatności "wielkiego człowieka". O arkadiach Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. - Tadeusz Piersiak: {ustelnia sarmacka [obecność eremityzmu w kulturze sarmackiej]. - Alina Nowicka-Jeżowa: Dyskusja z platońską koncepcją miłości w poezji barokowej. - Paweł Stępień: Hieronim Morsztyn a religia.
Numer zapisu:  310712 (AZ)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

1.recenzja: Augustyniak Urszula: Barok 1996 nr 2 s. 251-254  szczegóły 
2.recenzja: Cieszyńska Beata: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 131-138  szczegóły 
3.recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 2 s. 25 (nota...) szczegóły 
4.recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 359 (not....) szczegóły 
recenzja: Augustyniak Urszula: Barok 1996 nr 2 s. 251-254  szczegóły 
recenzja: Cieszyńska Beata: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 131-138  szczegóły 
recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 2 s. 25 (nota...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 359 (not....) szczegóły 
recenzja: Stasiak Arkadiusz M.: Intelektualizm sandomierskich benedyktynek w epoce baroku i sarmatyzmu. Zeszyty Sandomierskie 2002 nr 15 s. 80  szczegóły