Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Młoda Polska
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Stulecie Młodej Polski. Studia
Osoby współtworzące:  Pod red. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej
Wydawnictwo: Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
Rok wydania:  1995
Opis fizyczny książki:  616 s., il.
Adnotacje:  [Zawiera materiały z sesji "Stulecie Młodej Polski", Kraków, 17-21 X 1994:] Młodopolskie propozycje ideowe: Beata Szymańska: Spór o wartości w epoce Młodej Polski. - Justyna Miklaszewska: Młodopolski anarchizm [liberalizm i anarchizm w literaturze Młodej Polski]. - Roman Padoł: Neoromantyczny neomesjanizm. - Tomasz Lewandowski: Powracajaca fala idei zbliżonych do pozytywistycznych w literaturze Młodej Polski. Lata 1907-1914. * Świat transcendencji: Władysław Stróżewski: Metafizyka i poezja. - Maria Podraza-Kwiatkowska: Młodopolskie doświadczenie transcendencji [ekstaza i przeżycia metafizyczne w literaturze Młodej Polski]. - Wojciech Gutowski: Królestwo Antychrysta i tęsknota Lucyfera. Oblicza szatana w literaturze Młodej Polski. * Człowiek i natura: Marian Stala: Człowiek z właściwościami (W kręgu antropologicznej problematyki Młodej Polski). - Jacek Kolbuszewski: Krajobrazy Młodej Polski. - Eraz Kuźma: Bestiaria młodopolskie [motyw zwierzęcia]. - Aleksandra Klich: Pomiędzy antynomią a dopełnieniem (Z dziejów pojęć "natura" i "przyroda" w świadomości kulturowej Młodej Polski). * Europejskość czy swojskość: Jacek Purchla: Kraków i jego architektura na przełomie wieków. - Franciszek Ziejka: Młodopolscy Europejczycy. - Lesław Tatarowski: Dialog "słowa ludowego" ze "słowem uczonym", czyli o ludowości w literaturze i kulturze Młodej Poslki. - Józef Szymon Wroński: Pojęcie "swojskości" w sztuce i architekturze Młodej Polski. * Różne propozycje badania literatury Młodej Polski: Ryszard Nycz: Kilka uwag o literackiej formacji modernistycznej. - Michał Głowiński: O młodopolskiej krytyce literackiej - w największyn skrócie. - Anna Czabanowska-Wróbel: Baśń w literaturze Młodej Polski. Rekonesans. - Marta Wyka: Imperatywy współczesności w krytyce młodopolskiej. - Magdalena Popiel: Metamorfozy Piekła. O retoryce antycywilazycyjnej w powieści młodopolskiej. * Młoda Polska w oczach cudzoziemców: Brigitte Schultze: Kwadratura koła: "Wesele" Wyspiańskiego w przekładach niemieckich i angielskich. - Ruth Shenfeld: Obecność Stanisława Przybyszewskiego w literaturze hebrajskiej na przełomie XIX i XX wieku. * Młoda Polska a inne epoki literackie: Henryk Markiewicz: Młoda Polska a literackie dziedzictwo pozytywizmu. - Marek Buś: Młodopolski Norwid - "legenda" czy "zagadnienie kultury"? - Jarosław Włodarczyk: Krasiński w Młodej Polsce. * sztuki "siostrzane": Piotr Krakowski: "Stare" i "nowe" w sztuce Młodej Polski. - Mieczysław Porębski: Tak zwana Młoda Polska. - Andrzej Nowakowski: Apoteoza sztuczności [sztuka i literatura Młodej Polski w opozycji do Immanuela Kanta]. Leszek Polony: Młoda Polska w muzyce. Estetyka - poetyka - styl. - Adam Wiedemann: Sytuacja muzyki współczesnej i wizje jej rozwoju w prozie powieściowej Młodej Polski. * Dramat i teatr: Dobrochna Ratajczakowa: Komedia w epoce Młodej Polski. - Marta Wojdak: Gdy zabrakło happy endu, czyli o jednoaktówce przełomu XIX i XX wieku. - Jacek Popiel: Dramat młodopolski z perspektywy dwudziestolecia międzywojennego. - Roman Taborski: Czy dramat młodopolski wzbogacił repertuar naszego współczesnego teatru? - Małgorzata Sugiera: "Sceniczność" i "niesceniczność" jako problem młodopolskiego dramatu. - Jerzy Waligóra: Kategoria narratora w dramacie młodopolskim.
Numer zapisu:  319772 (AZ)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Brzozowska Sabina: Pejzaż schyłku wieku. Odra 1996 nr 7/8 s. 115-116  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Spojrzenie wstecz. Tygodnik Powszechny 1996 nr 1 s. 17  szczegóły 
recenzja: Igliński Grzegorz: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 217-229  szczegóły 
recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Odmładzanie Młodej Polski (na marginesie tomu "Stulecie Młodej Polski"). Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 120-124  szczegóły 
recenzja: Wróbel Jolanta: Ruch Literacki 1996 z. 3 s. 355-358  szczegóły