Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Ogólne (historia literatury)
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor: Tadeusiewicz Hanna - szczegóły
Źródło:  Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology, 1995 r. 40 nr 1 s. 181-183 - szczegóły
Numer zapisu:  323533 (AW)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Stanisław Adamczewski. Pedagog, edytor, badacz literatury, II. Praktyka pedagogiczna i refleksja metodyczna [praca nauczycielska w gimnazjach oraz założenia metodyczne nauczania literatury]. III. Koncepcje nauczania literatury w podręcznikach (1. Heurystyczny model poznawania literatury w "Zbiorze zadań i pytań". 2. Kultura polska w "Sympozjonie"). IV. Edytorstwo tekstów literackich "ad usum scholarum" w serii Wielkiej Biblioteki (1. "Treny". 2. "Odprawa posłów greckich".3. "Wybór poezyj" Jana Kochanowskiego. 4. "Wybór poezyj" Wacława Potockiego. 5. Objaśnienia i przypisy do "Syzyfowych prac" [Stefana Żeromskiego]. V. Kształtowanie się postawy badawczej (1. Doktorat. 2. "Venia legendi" [nt. monografii "Serce nienasycone"]. 3. W kręgu sporów metodologicznych). VI. U schyłku życia (1. Droga do akademickiej katedry. 2. Działaność w Uniwersytecie Łódzkim - fakty i opinie. 3. Edycje i reedycje. - Zakończenie. - Kalendarium. - Bibliografia osobowa. - Bibliografia rzeczowa (w wyborze). Wybór pism Stanisława Adamczewskiego: I. Debiuty krytycznoliterackie: Znaczenie i przeznaczenie twórczości Wyspiańskiego w naszym życiu. Trzy ody do młodości [Adam Asnyk: "Do młodych", Adam Mickiewicz: "Oda do młodości", Stefan Żeromski: "Młodości"]. Szlakami historiozofii literackiej. II. O metodykę literatury: O metodykę literatury w szkole średniej (Z obcych prób reformy). Poeci romantyczni w programie szkolnym. Zbiór zadań i pytań literatury polskiej dla uczniów szkoły średniej. Część pierwsza: wieki 16 i 17 (fragmenty). III. W kręgu monografistyki: Oblicze poetyckie Bartłomieja Zimorowicza (fragmenty). Serce nienasycone. Książka o Żeromskim (fragmenty). IV. Wokół Brzozowskiego: Pojęcie romantyzmu u Stanisława Brzozowskiego. Patronat Brzozowskiego? V. Studia o Prusie. Etyka pisarska Bolesława Prusa. Prusowskie problemy. VI. Drogi i "błądziki" metodologiczne. O tzw. formalizmie rosyjskim i polskim. Miraże prostych dróg. Na marginesie książki Manfreda [1994] - szczegóły