Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Hasła osobowe (literatura polska)
 - Hasła osobowe (literatura polska) - N
Rodzaj zapisu:  nawiązanie
Hasło osobowe: Norwid Cyprian Kamil - szczegóły
Autor: Czerniawski Adam - szczegóły
Tytuł:  Krótkopis
Adnotacje:  dot. problemów przełożenia wierszy Norwida na język angielski; nawiąz. do art. Agaty Brajerskiej-Mazur
Źródło:  Twórczość, 1995 nr 12 s. 121-123 - szczegóły
Numer zapisu:  326038 (BL)

Dotyczy zapisu: 

książka o twórcy (przedmiotowa): Studia Norwidiana. T. 9/10: 1991/1992, Artykuły i szkice: Jadwiga Puzynina: "Prawda" w poematach Norwida. - Grażyna Halkiewicz-Sojak: Autokreacja w "Promethidionie". - Barbara Subko: O podkreśleniach Norwidowskich - czyli o podtekstach metatekstu [dot. szaty graficznej rkpsów poety]. - Justyna Syzdół: Karykatury Cypriana Norwida [dot. twórczości plastycznej Norwida]. * Interpretacje: Adam Cedro: O "Legendzie" Cypriana Norwida [z listem Norwida do Michaliny Dziekońskiej]. * Materiały i notatki: Jadwiga Rudnicka: Norwida jako tłumacz "Boskiej Komedii" [Dantego]. - Zbigniew Jerzy Nowak: Jeszcze jeden kontekst do "Fatum" Norwida. - Jolanta Czarnomorska: Norwidiana w korespondencji Marii Trębickiej [Faleńskiej]. - Zbigniew Sudolski: Norwid w listach Elizy Krasińskiej. * Recenzje i przeglądy: Marek Buś: Powrót do źródeł norwidologii [Norwid. Z dziejów recepcji twórczości. Warszawa 1983]. - Franciszek Pepłowski: "Słownik języka Cypriana Norwida" [Zeszyt próbny. Warszawa 1988]. - Ryszard Tokarski: Rozumienie świata i rozumienie języka [Studia nad językiem Cypriana Norwida. Warszawa 1990]. - Zbigniew Jerzy Nowak: Edycja "Vade-mecum" Norwida w Bibliotece Narodowej [Wrocław 1990]. - Stefan Sawicki: Nowe wydanie "Promethidiona" [Warszawa 1989]. - Wojciech Kaczmarek: Dramatyczna parabola Norwida [C. Norwid: Pierścień Wielkiej Damy, czyli Ex-machina-Durejko. Wrocław 1990]. - Zofia Trojanowiczowa: Norwid "sam sobie winien". O książce Marka Adamca "Oni i Norwid" [Wrocław 1991]. - [1994] - szczegóły