Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Kulturowa teoria literatury
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Eco Umberto - szczegóły
Tytuł:  Nieobecna struktura
Tytuł oryginału:  [La struttura assente]
Osoby współtworzące:  Przeł. Adam Weinsberg, Paweł Bravo
Wydawnictwo: Warszawa: KR
Rok wydania:  1996
Opis fizyczny książki:  418 s.; faks.
Adnotacje:  Przedmowa. Wstęp. A. Sygnał i sens (Wiadomości z semiologii ogólnej). I. Świat sygnałów: 1. Systemy znaków. 2. Model komunikatywny. 3. Informacja. 4. Kod. II. Świat sensu: 1. Znaczenie "znaczenia". Denotacja i konotacja. 2. Kody i słowniki. 3. Struktura jako system rządzony wewnetrzną spójnością. 4. Struktura jako model teoretyczny. 5. Semiologia źródła. 6. Różnice między kodami. 7. Komunikat jako źródło; informacja semiologiczna. III. Komunikat estetyczny: 1. Komunikat niejasny i samozwrotny. 2. Idiolekt utworu. 3. Kodyfikowalność poszczególnych poziomów. 4. "Otwarta" logika oznaczników. IV. Komunikat nakłaniający: 1. Retoryka starożytna a retoryka nowoczesna. 2. Retoryka jako wahanie między redundancją a informacją. 3. Retoryka jako zasób form przyjętych. V. Retoryka a ideologia: 1. Ideologia a kody. 2. Wzajemne oddziaływanie retoryki i ideologii. * B. Spojrzenie nieciągłe (Semiologia komunikatów wzrokowych). I. Kody wzrokowe: 1. Celowość badań. 2. Znak ikoniczny. 3. Możliwość kodyfikacji znaków ikonicznych. II. Mit podwójnego podziału. III. Podziały kodów wzrokowych: 1. Figury, znaki, sematy. 2. Analityczność i syntetyczność kodów. 3. Semat ikoniczny. IV. Kilka weryfikacji: film i problem malarstwa współczesnego: 1. Kod kinowy. 2. Od informelu do nowych figuracji. V. Kilka weryfikacji: komunikat reklamowy. 1. Założenie. 2. Kody retoryczne. 3. Warstwy i poziomy kodów reklamowych. 4. Odczytanie pięciu komunikatów. 5. Wnioski. * C. Funkcja i znak (Semiologia architektury). I. Architektura a komunikowanie. 1. Semiologia a architektura. 2. Architektura jako komunikowanie. 3. Bodziec a komunikat. II. Znak architektoniczny: 1. Charkterystyka znaku architektonicznego. 2. Denotacja architektoniczna. 3. Konotacja architektoniczna. III. Komunikat arhitektoniczny a historia: 1. Funkcje prymarne i sekundarne. 2. Znaczenie architektoniczne a historia. 3. Zużywanie się i nawroty form. IV. Kody architektoniczne. 1. Co jest kodem w architekturze? 1. Co jest kodem w architekturze? 2. Klasyfikacja kodów architektonicznych. V. Architektura środkiem masowego przekazu. 1. Perswazja architektoniczna. 2. Informacja architektoniczna. VI. Kody obce. 1. Architektura powinna abstrahować od własnych kodów. 2. Kody antropologiczne. 3. Wnioski. * D. Nieobecna struktura (Epistemologia modeli strukturalnych). I. Struktury, struktura, strukturalizm. 1. Obecność pojęcia "struktury" w dziejach myśli. 2. Lekcja Arystotelesa: teoria struktury jako konkretnej formy i modelu formalnego. II. Pierwsze wahanie: przedmiot czy model? 1. Model strukturalny jako system zróżnicowań przekładalny z fenomenu na feneomen. 2. Strukturalizm a strukturalizm genetyczny. 3. Działalność strukturalistyczna. 4. Strukturalizm i fenomenologia. 5. Strukturalizm a krytyka. 6. Dzieło jako struktura i jako możliwość. III. Drugie wahania: Rzeczywistość ontologiczna czy model operacyjny? 1. Model strukturalny jako procedura operacyjna. 2. Metodologia Levi-Strausa: od modelu operacyjnego do struktury obiektywnej. 3. Filozofia Levi-Straussa: stałe prawa Umysłu. IV. Myślenie strukturalne i myślenie seryjne. 1. Struktura i "seria". 2. Levi-Straussa krytyka sztuki współczesnej. 3. Możliwość struktur generatywnych. 4. Złudzenie stałych. 5. Struktura jako stała, a historia jako proces. V. Struktura a nieobecność. 1. Ontologiczna autodestrukcja Struktury. 2. Lacan: logika Innego. 3. Lacan: struktura determinacji. 4. Przypadek Lacana: konsekwencje dla "nouvelle critique". 5. Lacan: hipostaza Nieobecności. 6. Lacan i Heidegger. 7. Likwidacja strukturalizmu (Derrida i Foucault). 8. O największym podstępie Nieobecności... 9. ...i o tym, jak go odkryć. VI. Metody semiologii. 1. Fikcja operacyjna. 2. Struktura a proces. 3. Uniwersalia mowy. 4. Weryfikacja psycholingwistyczna. 5. Arbitralność kodów i prowizoryczność modelu strukturalnego. 6. Epistemologiczna geneza struktury. 7. O postępowaniu tak, jak gdyby Struktury nie było. * E. Granice semiologii. I. System w toku systematyzacji. 1. Semiologia i semiotyki. 2. Zasady tymczasowego wykazu problemów. II. Semiotyki. 1. Kody uchodzące za "naturalne". 2. Paralingwistyka. 3. Kinezyka i proksemika. 4. Kody muzyczne. 5. Języki sformalizowane. 6. Języki pisane, nieznane alfabety, szyfry. 7. Języki naturalne. 8. Komunikacja wzrokowa. 9. Semantyka. 10. Struktury fabularne. 11. Kody kulturowe. 12. Kody i komunikaty estetyczne. 13. Przekaz masowy. 14. Kody retoryczne i kody ideologiczne. III. Granice semiologii i perspektywy praktyki.
Numer zapisu:  381449 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Kloc-Konkołowicz Jakub: Przegląd Filozoficzny 1997 nr 2 s. 161-167  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: O strukturze, interpretacji i życiu codziennym. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 43-44  szczegóły 
recenzja: Wrońska Marta: Intelektualne podróże z Umberto Eco. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 199-204  szczegóły