Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Zagadnienia specjalne
 - Literatura dla dzieci i młodzieży
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji
Osoby współtworzące:  Pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Ireny Sochy
Wydawnictwo: Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:  1996
Opis fizyczny książki:  283, [5] s., faks., fot., rys.
Seria wydawnicza:  (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 1589)
Adnotacje:  Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Irena Socha: Słowo wstępne. * [Materiały z konferencji naukowej pt. "Młody czytelnik w świecie książek, biblioteki i informacji", Katowice, 18-19 X 1995, org. Instytut Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego; zawiera m.in.:] Część I. Z przeszłości książki dla młodego odbiorcy: Anna Sitkowa: Piotra Skargi propozycje lektur dla królewicza Władysława Zygmunta. - Mariola Jarczykowa: "Obowiązkowe" i "nadobowiązkowe" lektury Janusza II Radziwiłła w czasie jego nauki w liceum słuckim i podczas zagranicznych studiów. - Beata Emilia Łaszewska: "Przyjaciel Dzieci" Chrystian Feliksa Weissego - przekład polski czasopisma w edycji warszawskiej z lat 1789-1792. - Elżbieta Gondek: Edycje książek literackich dla dzieci z pierwszej połowy XIX wieku, wydane w oficynach śląskich w granicach Prus. - Bronisław Kulka: Młodzież i szkoła średnia wobec problemu czytelnictwa (lata 1870-1918 i 1995). - Małgorzata Kitowska: "Orli Lot" (1920-1939). Z problematyki turystyczno-krajoznawczej edukacji młodzieży szkolnej. - Krystyna Heska-Kwaśniewicz: Przed czym chciano ochronić młodego czytelnika w PRL-u, czyli o czystkach w bibliotekach szkolnych lat 1949-1953. * Część II. Przemiany współczesnego piśmiennictwa dla najmłodszych: Gertruda Skotnicka: Powieść historyczna a młody czytelnik. Progi i bariery. - Joanna Papuzińska: Polska literatura dziecięca w latach dziewięćdziesiątych. - Bogdan Zeler: Kanon - lektura - odbiór czytelniczy. - Stanisława Kurek-Kokocińska: Z problemów typologii literatury dla dzieci i młodzieży. - Zofia Sokół: Oblicze współczesnych czasopism dziecięco-młodzieżowych. - Jerzy Jarowiecki: Szanse i zagrożenia prasy dla dzieci i młodzieży w okresie transformacji w latach 1989-1995. - Grażyna Lewandowicz: Dziecięcy odbiorca komiksu. - Henryka Andrzejczak: Anna Kamieńska w odbiorze uczniowskim - obecność czy nieobecność. - Katarzyna Krasoń: Teatr dźwięku, obrazu i ruchu, czyli zabawa z poezją dla najmłodszych [m.in.: Propozycja ruchowego opracowania wiersza Zofii Bronikowskiej "Chora jaskółka", zrealizowana przez uczniów klasy III]. - Część III. Młody czytelnik w epoce komputerów: Michał Zając: Książka dla dzieci pośród innych mediów. Przegląd problematyki. - Jolanta Kępa, Katarzyna Baziuk, Michał Baziuk: Czytelnictwo dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych na tle zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej. - Jolanta Dzieniakowska: Przysposobienie czytelnicze i informacyjne w szkołach podstawowych. - Dorota Grabowska: metody pracy bibliotecznej z młodszym czytelnikiem dziecięcym. - Lidia Ippoldt: Młody czytelnik niepełnosprawny w świecie książki, biblioteki i informacji naukowej. - Ewa Fonfara: Czytelnictwo dzieci specjalnej troski.
Numer zapisu:  382364 (JB)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Kowolik Piotr: Przegląd publikacji. Bibliotekarz 1997 nr 7/8 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Dziecko w świecie ksiażki. Guliwer 1997 nr 4 s. 43-44  szczegóły 
recenzja: Paja Agnieszka: Napis 1998 seria 4 s. 203-207  szczegóły