Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Ogólne (historia literatury)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995
Osoby współtworzące:  Pod red. Teresy Michałowskiej, Zbigniewa Golińskiego i Zbigniewa Jarosińskiego
Instytucja sprawcza:  Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicz
Wydawnictwo: Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN [Polskiej Akademii Nauk]
Warszawa: TLAM [Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza]
Rok wydania:  1996
Opis fizyczny książki:  984 s.
Adnotacje:  Od Redakcji. Program obrad. Informacja o przemówieniach okolicznościowych, listach i depeszach do Zjazdu. [M.in. zawiera referaty:] Obrady plenarne. Bożena Chrząstowska: Polonistyka w szkole. Dylematy pozorne i rzeczywiste. - Zenon Uryga: Potrzeby szkoły i jej oczekiwania wobec uniwersyteckiego studium polonistycznego. - Pietro Marchesani: Polonistyka poza Polską: jej sens i zadania. Kilka uwag na podstawie doświadczeń polonistyki włoskiej. Historia literatury dawnej. Teresa Michałowska: Literatura polskiego Średniowiecza (Punkty wyjścia). - Andrzej Borowski: Literatura Renesansu. - Alina Nowicka-Jeżowa: Pytania o barok A.D. 1995. - Teresa Kostkiewiczowa: Kwestie sporne w badaniach nad Oświeceniem. - Teresa Michałowska, Alina Nowicka-Jeżowa: Sprawozdanie z obrad Sekcji Historii Literatury Dawnej. * Historia literatury XIX wieku. Alina Kowalczykowa: Wiek XIX: pzełomy, cenzury, płynność. - Dorota Siwicka: Lektura polskiego romantyzmu u schyłku XX wieku. - Grażyna Borkowska: Jakie zagadki kryje w sobie jeszcze literatura polskiego pozytywizmu? - Ireneusz Opacki: Liryka i narodowe mity. - Józef Bachórz: Wzorzec polskiej powieści realistycznej i jego znaczenie historycznoliterackie. - Dorota Siwicka, Grażyna Borkowska: Sprawozdanie z obrad Sekcji Historii Literatury XIX wieku. * Historia literatury XX wieku. Stefan Chwin: Strefy chronione. Literatura i tabu w epoce pojałtańskiej (Rekonesans). - Edward Balcerzan: Poezja polska XX wieku - nieoczekiwane zmiany miejsc. - Przemiany prozy XX wieku. - Małgorzata Czermińska: Badania nad prozą niefikcjonalną - sukcesy, pułapki, osobliwości. - Dobrochna Ratajczakowa: Dramat z dramatem. - Tadeusz Żabski: Sposób bycia literatury popularnej w XX wieku. - Małgorzata Czrmińska: Sprawozdanie z obrad Sekcji Historii Literatury XX wieku. Dokumentacja i edytorstwo naukowe. Beata Dorosz: Prace dokumentacyjne w badaniach literackich - dziś i jutro. I. Bibliografie. - Ewa Głębicka: Prace dokumentacyjne w badaniach literackich - dziś i jutro. II. Opracowania faktograficzne. - Stanisław Grzeszczuk: Bibliografia i edytorstwo w programach uniwersyteckich i pozauniwersyteckich. - Krzysztof M. Dmitruk: Socjografia literacka (Badania nad życiem literackim). - Zbigniew Goliński: Edytorstwo naukowe tekstów literackich. Stan obecny i potrzeby. - Roman Loth: Sprawozdanie z obrad Sekcji Dokumentacji i Edytorstwa Naukowego. * Edukacja polonistyczna. Maria Jędrychowska, Barbara Myrdzik: Wychowawcze powinności edukacji polonistycznej a system wartości młodzieży. - Władysław Sawrycki: Dydaktyka literatury i języka polskiego jako subdyscyplina polonistyczna. - Barbara Kryda: Klasyka literacka w odbiorze uczniów. - Mieczysław Inglot, Tadeusz Patrzałek: Nad kanonem literackim w szkole. - Stanisław Bortnowski: Sytuacja lektury w dobie mass mediów (Rekonesans). - Aniela Książek-Szczepanikowa: Literatury obszar chroniony. - Zofia Budrewicz, Alicja Rosa: Oswajać nieznane. O potocznej świadomości dydaktycznej autorów szkolnych pomocy polonistycznych. - Maria Kwiatkowska-Ratajczak: Jedna czy dwie polonistyki? Dyskusja o edukacji na Zjeździe Polonistów. - Wnioski Zjazdu Polonistów "Wiedza o literaturze i edukacja". - Janusz Sławińśki: Sprawozdanie z działań Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Polonistów.
Numer zapisu:  385942 (MS)