Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria tekstu i dyskursu
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Język a kultura. T. 7: Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych
Osoby współtworzące:  Pod red. Jolanty Maćkiewicz i Janusza Siatkowskiego
Tomy:  T. 7
Wydawnictwo: Wrocław: Wiedza o Kulturze
Rok wydania:  1992
Opis fizyczny książki:  175 s.
Seria wydawnicza:  (Język a Kultura; t. 7)
Adnotacje:  [Materiały z konferencji zorganizowanej w Łęcznej koło Lublina w dniach 14-17 X 1990, podsumowującej badania językoznawcze w ramach tematu "Kultura polska, jej tendencje rozwojowe i percepcja"]. - Od redakcji. * Jerzy Bartmiński: Nazwiska obce na tle kontaktów językowych i kulturowych. - Agnieszka Dzikiewicz: Wpływ łaciny na szyk zaimka "się" w psałterzach staropolskich i staroczeskich. - Grażyna Habrajska: Dziedzictwo stu lat kontaktów kulturowych polsko-niemieckich w słownictwie łódzkim. - Maura McGovern: Wyrażenia anglojęzyczne nacechowane ekspresywnie w gwarze studentów polskich. - Hanna Popowska-Taborska: Geneza ukrainizmów w dialektach kaszubskich. - Ewa Rzetelska-Feleszko: Problem odtworzenia dawnych stosunków etnicznych na Pomorzu Zachodnim na podstawie materiału onomastycznego. - Janusz Siatkowski: Obce nazwy geograficzne w języku czeskim i polskim. - Dorota Śliwa: O podobieństwie formalnym polskich i francuskich derywatów rzeczownikowych. - Ludwika Wajda-Adamczykowa: Związki językowe polsko-czesko-słowackie w zakresie terminologii botanicznej. - Bogdan Walczak: Czy wyrazy typu kierowca, lotnik, silnik, spychacz, prądnica itp. to kalki leksykalne? Krystyna Waszakowa: Udział rzeczownikowych derywatów z sufiksami obcymi w systemie słowotwórczym współczesnego języka polskiego (streszczenie). - Krzysztof Tomasz Witczak: Zapożyczenia i przeniknięcia a zagadnienie substratu. Przyczynek do teorii kontaktów językowych (na przykładzie leksyki pragermańskiej). - Marian Bugajski: Interferencja jako przyczyna przeobrażeń językowych. - Józef Kąś: Społeczno-językowe uwarunkowania interferencji leksykalnej słownictwa gwarowego i ogólnopolskiego. - Elżbieta Sękowska: Kontakt językowy a kontakt kulturowy (na przykładzie słownictwa Polonii angielskiej i amerykańskiej). - Anna Zielińska: Rosyjskie elementy leksykalne i fleksyjno-składniowe w polszczyźnie staroobrzędowców zamieszkałych we wsiach Wodziłki i Gabowe Grądy. - Urszula Żydek-Bednarczuk: Interferencja językowa w śląskich rozmowach potocznych. - Anna Krzyżanowska: Udział internacjonalizmów we frazeologii francuskiej i polskiej (na podstawie związków oznaczających śmierć). - Ryszard Lipczuk: Internacjonalizmy a "fałszywi przyjaciele tłumacza". - Jolanta Maćkiewicz: Wyrazy międzynarodowe a kształtowanie się europejskiej ligi słownikowej. - Jolanta Tambor: Tendencja do internacjonalizacji w tworzeniu neologizmów science fiction. - Weronika Wilczyńska: "Faux amis" czy "amis infideles" - definicja a praktyka [dot. tłumaczeń]. - Joanna Sobczykowa: Etniczna charakterystyka tytułów utworów muzycznych.
Numer zapisu:  399457 (ZS)