Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria tekstu i dyskursu
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Język a kultura. T. 4: Funkcje języka i wypowiedzi
Osoby współtworzące:  Pod red. Jerzego Bartmińskiego i Renaty Grzegorczykowej
Tomy:  T. 4
Wydawnictwo: Wrocław: Wiedza o Kulturze
Rok wydania:  1991
Opis fizyczny książki:  194 s.
Seria wydawnicza:  (Język a Kultura; t. 4)
Adnotacje:  [Materiały z VI konferencji w ramach konwersatorium, "Język a kultura", zorganizowanej w Kazimierzu w dniach 16-19 X 1988]. - Przedmowa. * I. Problemy ogólnoteoretyczne: Renata Grzegorczykowa: Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy. - Leszek Bednarczuk: Uwagi o funkcjach języka (Głos w dyskusji nad referatem R. Grzegorczykowej "Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy"). - Małgorzata Marcjanik: Głos w dyskusji nad referatem R. Grzegorczykowej "Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy"). - Leon Koj: Uwagi o funkcjach języka i mowy. - Leszek Kołakowski: O wypowiadaniu niewypowiadalnego: język i sacrum. - Kamilla Termińska: O pewnej nie nazwanej funkcji języka (na przykładzie usprawiedliwień). * II. Szczegółowe problemy opisu funkcji wypowiedzi: Anna Engelking: Rytuały słowne w kulturze ludowej. Próba klasyfikacji. - Wanda Budziszewska: Z problematyki obcości w języku magii. - Wojciech J. Burszta: Mowa magiczna jako przejaw synkretyzmu kultury. - Jerzy Bralczyk: Strategie w języku propagandy politycznej (o polskiej propagandzie partyjnopaństwowej w latach 1982-88). - Anna Dąbrowska: Językowy obraz przeciwnika politycznego (na podstawie tekstów prasowych z marca 1968 roku). - Dorota Zdunkiewicz: Językowe środki perswazji w homiliach (na przykładzie tekstów Jana Pawła II). - Magdalena Danielewiczowa: Zdania pytajne o funkcji ekspresywnej. - Ewa Kołodziejek: Ekspresywność i emocjonalność słownictwa marynarzy. - Jolanta Tambor: O funkcji fatycznej niektórych elementów tekstów mówionych. - Kazimierz Ożóg: Elementy metatekstowe ze składnikiem "Mówię" w polszczyźnie mówionej.
Numer zapisu:  399458 (ZS)