Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura grecka starożytna
  - Biblia (Testamentum Novum)
   - Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Czerski Janusz - szczegóły
Tytuł:  Metody interpretacji Nowego Testamentu
Instytucja sprawcza:  Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny
Wydawnictwo: Opole: WTUO [Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego]
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  252 s.
Seria wydawnicza:  (Opolska Biblioteka Teologiczna, 21)
Adnotacje:  Wstęp. * I. Krytyka tekstu. A. Materiał i forma odpisów. B. Odpisy Nowego Testamentu: 1. Papirusy. 2. Kodeksy: a) Kodeksy majuskułowe (uncjalne), b) Kodeksy minuskułowe. 3. Typy tekstów Nowego Testamentu. 4. Lekcjonarze i cytaty Ojców Kościoła: a) Lekcjonarze bizantyjskie, b) Cytaty greckich Ojców Kościoła. C. Przekłady Nowego Testamentu: 1. Przekłady łacińskie: a) Vetus Latina (Itala), b) Wulgata. 2. Przekłady syryjskie: a) Diatessaron, b) Vetus Syra, c) Peszitta, d) Filokseniana i Harklensis, e) Przekład syro-palestyński. 3. Inne przekłady: a) Przekłady koptyjskie, b) Przekłady ormiańskie, gruzińskie i etiopskie, c) Przekłady gockie i starosłowiańskie. D. Zasady krytyki tekstu: 1. Analiza błędów: a) Scriptio continua, b) Brak interpunkcji, c) Zamiana liter, d) Błędy fonetyczne, e) Dittografia i haplografia, f) Homojoteleuton i homojoarkton, g) Uzupełnienia i wyjaśnienia, h) Interwencje teologiczne i stylistyczne, i) Harmonizacja z miejscami paralelnymi. 2. Reguły ustalania tekstu oryginalnego: a) Zasady ogólne, b) Kryteria zewnętrzne, c) Kryteria wewnętrzne. E. Przykłady krytyki tekstu. * II. Analiza historyczno-krytyczna. A. Krytyka literacka. 1. Określenie i cele. 2. Kryteria: a) Przerwanie myśli, b) Glosy, c) Dublety i powtórzenia, d) Sprzeczności, e) Zmiany słownictwa i stylu, f) Różne idee teologiczne. 3. Przykłady krytyki literackiej. B. Krytyka formy. 1. Określenie i geneza krytyki formy. 2. Ocena krytyczna krytyki formy. 3. Elementy systematyzacji materiału literackiego. 4. Gatunki literackie w Nowym Testamencie: a) Ewangelie, b) Dzieje Apostolskie, c) Listy, d) Apokalipsa. 5. Próba klasyfikacji podgatunków literackich w Nowym Testamencie. 6. Przykłady krytyki formy. C. Krytyka redakcji. D. Krytyka tradycji. III. Analiza lingwistyczna. A. Analiza syntaktyczna. B. Analiza semantyczna. C. Analiza pragmatyczna. D. Przykłady analizy lingwistycznej. IV. Analiza retoryczna. A. Określenie i funkcja retoryki. B. Retoryka klasyczna. 1. Zasady retoryki klasycznej. 2. Teoria stylu. 3. Gatunki retoryczne. 4. Zastosowanie retoryki klasycznej do interpretacji Nowego Testamentu. C. Retoryka lingwistyczna. D. Przykłady analizy retorycznej. V. Analiza narracyjna. A. Autor, narrator i lektor. B. Struktura tekstów narracyjnych. C. Modele analizy narracyjnej. D. Przykłady analizy narracyjnej. VI. Analiza intertekstualna. A. Teoria intertekstualności. B. Modele analizy intertekstualnej tekstów biblijnych. C. Przykłady analizy intertekstualnej.
Numer zapisu:  408063 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Jasiński Andrzej S.: Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 152-155  szczegóły