Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria dzieła literackiego
  - Stylistyka
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej
Osoby współtworzące:  Pod red. Jerzego Brzezińskiego. Pomoc nauk. redaktora: Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski
Instytucja sprawcza:  Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego
Wydawnictwo: Zielona Góra: Wydawnictwo WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej]
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  178 s.
Seria wydawnicza:  (Studia o Języku i Stylu Artystycznym)
Adnotacje:  [Zawiera materiały z konferencji "Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej"; Zielona Góra, 20-21 III 1996:] Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski: Słowo wstępne. * Mirosława Białoskórska: Stefana Żeromskiego słownictwo osobiście wyróżnione [dot. powieści i opowiadań S. Żeromskiego]. - Stanisław Borawski: "Imparat si proletar" Mihaile Eminescu w przekładzie Emila Zegadłowicza. O motywacjach tłumaczenia [nt. rękopiśmiennego przekładu E. Zegadłowicza utworu M. Eminescu pt. "Cesarz i proletariusz" z 1932 r. oraz jego pierwodruku]. - Maria Brzezina: Obraz Petersburga pióra Konstantego Srokowskiego [K. Srokowski: W stolicy białego cara]. - Jerzy Brzeziński, Cezary Piątkowski: Wschodniosłowiańskie elementy językowo-stylistyczne w poezji okresu romantyzmu [dot. wierszy Józefa Bohdana Zaleskiego i Tadeusza Łady Zabłockiego]. - Stanisław Kania: Potoczność w strukturze wierszy Jana Twardowskiego. - Józefa Kobylińska: Leksem "pies (psi)" jako składnik wyrażeń obraźliwych i przekleństw (Na materiale z utworów Władysława Orkana). - Władysława Książek-Bryłowa: Sposoby wyrażania emocjonalności w "Popiołach" Stefana Żeromskiego. - Marek Ruszkowski: Mowa pozornie zależna w polskiej prozie artystycznej dwudziestolecia międzywojennego [na podstawie anlizy 23 utworów]. - Bożena Sieradzka-Baziur: O stylistyce listów Brunona Schulza [B. Schulz: Księga listów. Kraków 1975; B. Schulz: Listy, fragmenty. Wspomnienia o pisarzu. Kraków 1984]. - Edward Stachurski: Funkcje niektórych słów-kluczy w tekstach polskich naturalistów [na podstawie utworów siedmiu pisarzy]. - Bogdan Walczak: Czy kryzys twórczy autora "Trylogii"? (Uwagi o języku "Na polu chwały") [Henryka Sienkiewicza]. - Maria Wojtak: Możliwości, potrzeby i perspektywy badań nad językiem i stylem dramatu okresu romantyzmu [na przykładzie dramatu C.K. Norwid: Pierścień Wielkiej Damy]. - Krzysztof Wróblewski: Formacje deminutywne jako źródło humoru językowego i dowcipu językowego w tekstach Jeremiego Przybory. - Zygmunt Zagórski: O perspektywach badań języka artystycznego.
Numer zapisu:  408882 (ZS)