Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Literatura staropolska
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
Tytuł:  Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią
Osoby współtworzące:  Pod red. Grażyny Habrajskiej
Wydawnictwo: Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  310 s., faks., nuty
Adnotacje:  [Materiały z konferencji naukowej "Literatura a liturgia. Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią", Łódź, 14-17 V 1996:] Grażyna Habrajska: Wstęp. * Szymon Romańczuk: To co wspólne i to co różne w prawosławiu i katolicyzmie na przykładzie liturgii. - Michał Czajkowski: Liturgia chrześcijańska i żydowska. - Krzysztof Pilarczyk: Biblijna i pozabiblijna literatura hebrajska w liturgii synagogalnej. - Krzysztof Biliński: Liturgia Kościoła ormiańskiego w Polsce w okresie międzywojennym - próba literaturoznawczej refleksji. - Jerzy Woronczak: Rola kulturowa liturgii jako lektury zinstytucjonalizowanej. - Wojciech Ryszard Rzepka, Bogdan Walczak: Historycznojęzykowe prolegomena do staropolskiego kanonu mszy. - Leszek Moszyński: Dwa polskie renesansowe przekłady "Sekwencji do Ducha Świętego": protestancki Artomiusza z roku 1587 i katolicki Laterny z roku 1588 [z tekstami równoległymi "Sekwencji do Ducha Świętego": tekst łaciński, przeklad współczesny polski, tekst głagolski cerkiewnosłowiański, tekst unicki, przekład staropolski luterański, przekład Piotra Artomiusza, przekład staropolski katolicki Marcina Laterny oraz polski przekład Ignacego Hołowińskiego z 1856 r.; wraz z nutami]. - Marek Cybulski: "Modlitwy Wacława" a psałterz. - Urszula Dzika: Sfera sacrum w przekładzie - biblijne psalmy królewskie. - Eugeniusz Gieparda: Biblia jako inspiracja tłumacza. Psałterz u Marka Skwarnickiego i w Biblii Tysiąclecia. - Jaromir Krsko: K problematike prekladov piesne Martina Luthera "Ein feste Burg" [z niemieckim tekstem pieśni Marcina Lutra i jej tłumaczeniem na język słowacki przez Juraja Tranovsky'ego; ze streszczeniem w języku polskim]. - Milan Majtan: Problematika lexiky a starozakonnych realii v slovenskych prekladoch Biblie [ze streszczeniem w języku polskim]. - Dariusz Bralewski: Francuszczyzna potoczna w tekście sakralnym na przykładzie wybranych fragmentów Pisma Świętego [dot. przekładu Ewangelii św. Mateusza na język francuski wydanym w 1994 r.]. - Paweł Sczaniecki: Perykopy wielkopostne Tomasza ze Zbrudzewa. - Bogusław Nadolski: Inspiracja liturgiczna w Modlitewniku księżnej Gertrudy [dot. części modlitewnika nazwanego "Foliami Gertrudy"]. - Wiesław Wydra: Nieznany drukowany przekaz obrzędu Elevatio Crucis z Płocka (1498) [z faks. rekopisu]. - Ewa Siatkowska: Parafrazy pasyjnej pieśni "Patris sapientia..." w języku polskim, górnołużyckim i dolnołużyckim. Próba analizy konfrontatywnej. - Stanisław Dziedzic: Staniąteckie kancjonały o tradycjach literackich i muzycznych konwentu pp. Benedyktynek w podkrakowskich Staniątkach. - Maria Kamińska: Marka Skwarnickiego "Pieśni" - tradycja i nowoczesność [M. Skwarnicki: Pieśni. Kraków 1993]. - Zenon Leszczyński: Waloryzujące słownictwo litanii [dot. litanii ze zbioru: Modlitwy i rozważania dla studentów. Warszawa 1987]. - L'ubomir Kovacik; Modlitbovy zaner v detskej literature ("Modlitbicky" Milana Rufusa) [ze streszczeniem w języku polskim]. - Grażyna Habrajska: Specyfika języka kazań dla dzieci księdza Jana Twardowskiego [dot. tomu: Jan Twardowski: Patyki i patyczki. Warszawa 1992]. - Małgorzata Żarczyńska: Współczesne kazania dolnołużyckie (Refleksje językoznawcy). - Małgorzata Żarczyńska: "[...] Żeby z mowy zrodziły się czyny". Echa liturgii w twórczości Józefa Czapskiego. - Joanna Sobczykowa: Modlitwa jako akt mowy w świetle komentarza ks. dr Jakuba Wujka w "Biblii". - Mirosław Lenart: Modele interakcji w modlitwie do św. Józefa (Na przykładzie tekstu znajdującego się w modlitewniku "Droga do Nieba" z roku 1910). - Jana Skladana: Biblia ako pramen slovenskej frazeologie [ze streszczeniem w języku polskim]. - Jerzy Reichan: Polskie gwarowe "Ojczenasze" i "Zdrowaśki". - Joanna Okoniowa: Sacrum w tytułach dzieł sztuki (Słowo o twórczości plastycznej Tadeusza Kantora).
Numer zapisu:  410465 (ZS)