Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria literatury. Ogólne
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej
Osoby współtworzące:  Pod red. Haliny Janaszek-Ivanickovej
Instytucja sprawcza:  Instytut Kultury
Wydawnictwo: Warszawa: IK [Instytut Kultury]
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  327 s.
Adnotacje:  Halina Janaszek-Ivanickova: Wstęp. * 1. Definicje i zakres komparatystyki. Henry H.H. Remak: Literatura porównawcza - jej definicja i funkcja. Tł. Wanda Tuka [z notą o autorze]. 2. Posłannictwo komparatystyki. Francois Jost: Komparatystyka literacka jako filozofia literatury. Tł. Regina Gręda [z notą o autorze]. 3. Literatura światowa. Rene Etiemble: Czy należy zrewidować pojęcie "Weltliteratur"? Tł. Hanna Igalson-Tygielska [z notą o autorze]. - Basil Munteano: Europejskie i humanistyczne powołanie literatury rumuńskiej. Tł. Krystyna Osińska-Boska [z notą o autorze]. - Dionyz Durisin: Koncepcja literatury światowej. Tł. Halina Janaszek-Ivanickova [z notą o autorze]. 4. Prądy literackie. Wiktor Żymurski: Prądy literackie jako zjawisko międzynarodowe. Tł. Hanna Igalson-Tygielska [z notą o autorze]. - Anna Balakian: Międzynarodowy charakter symbolizmu. Tł. Hanna Igalson-Tygielska [z notą o autorce]. 5. Wzajemne związki i zależności literatur w nowym przeformułowaniu. Jan Brandt Corstius: Literatura jako kontekst. Tł. Wanda Tuka [z notą o autorze]. - Herman Northtrop Frye: Literatura jako kontekst. "Lycidas" Miltona. Tł. Halina Cieplińska [z notą o autorze]. - Hans Robert Jauss: Estetyka recepcji i komunkacja literacka. Tł. Barbara Przybyłowska [z notą o autorze]. - Ulrich Broich: Pola odniesień intertekstualności. Odniesienia do pojedynczego teksu. Tł. Joanna Gilewicz [z notą o autorze]. - Manfred Pfister: Pola odniesień intertekstualności. Odniesienia do systemu. Tł. Joanna Gilewicz [z notą o autorze]. 6. Motywy, toposy, mity. Raymond Trousson: Tematy czy motywy? Tł. Regina Gręda [m.in. o mieszaniu pojęć w zestawieniach bibliograficznych; z notą o autorze]. - Andre Dabezies: Mit Fausta: dawne i nowe oblicza. Tł. Dorota Żółkiewska [z notą o autorze]. - Daniel-Henri Pageaux: Od wyobrażeń kulturowych do mitu politycznego - Przygody Gala Asteriksa. Tł. Dorota Żółkiewska [z notą o autorze]. 7. Gatunki literackie. Gerhard R. Kaiser: O dynamice gatunków literackich. Tł. Elżbieta Sadowska [z notą o autorze]. - Karel Krejci: Margites XX wieku. Tł. Halina Janaszek-Ivanickova [upadek poematu heroikomicznego i współcześni Margici m.in. Szwejk; z notą o autorze]. 8. Literatura i inne sztuki. Ulrich Weisstein: Literatura i sztuki wizualne (Porównywanie literatury i sztuk, obecne prądy i drogi rozwoju teorii krytyki i metodologii). Tł. Beata Janke-Cabańska [z notą o autorze]. 9. Podsumowanie. Gyorgy M. Vajda: Perspektywy dzisiejszej komparatystyki. Tł. Beata Janke-Cabańska [z notą o autorze]. - Eva Kushner: Literatura w globalnej wiosce. Tł. Halina Janaszek-Ivanickova [z notą o autorce].
Numer zapisu:  410520 (ZS)