Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria literatury. Ogólne
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor:  - szczegóły
Dział bibliografii:  Młoda Polska
Źródło:  Odra, 1997 nr 12 s. 136-137 - szczegóły
Numer zapisu:  422479 (AZ)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Przedmowa. * Rozdz. I. Kilka uwag o literackiej formacji modernistycznej. 1. Uwaga wstępna. 2. Antoniego Potockiego genealogia formacji modernistycznej [Antoni Potocki: Polska literatura współczesna. Warszawa 1912]. 3. Punkty wyjścia: znoszenie sprzeczności, szukanie odrębności. 4. Punkty dojścia: modernizm jako inkluz postmodernizmu. Rozdz. II. Język modernizmu. Doświadczenie wyobcowania i jego konsekwencje. 1. Legenda "młodopolszczyzny". 2. Odkrycie języka. 3. Kręgi wyobcowania. 4. Konsekwencje: modernistyczne idee dezalienacji artystycznej. 5. Zarys wniosków. Rozdz. III. Tropy "ja". Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. 1. Wyjaśnienia wstępne. 2. Symbol. 3. Alegoria. 4. Ironia. 5. Syllepsis. 6. Rekapitulacja. Rozdz. IV. Wywoływanie świata. Zadania krytyki i sztuki w pisarstwie filozoficznym Stanisława Brzozowskiego. 1. Brzozowskiego "widzenie zasadnicze". 2. Retoryka i poietyka kultury. 3. Wywoływanie realności. 4. Esej, czyli filozofia jako "rodzaj twórczości literackiej". 5. Dopowiedzenie: krytyka jako "forma życia". Rozdz. V. Wynajdywanie porządku. Karola Irzykowskiego koncepcje krytyki i literatury. 1. Koncepcja krytyki literackiej. 2. Dwa konteksty: [Oscar] Wilde i [Henri] Bergson. 3. Teoria niezrozumiałości, albo Irzykowski "contra" Szkłowski. 4. Teoria zrozumiałości, czyli komunikacyjnego przeznaczenia literatury. 5. Zamknięcie: "Jestem człowiekiem przedwojennym" [Karol Irzykowski]. Rozdz. VI. Literaturologia. Spojrzenie wstecz na dzieje nowoczesnej myśli teoretycznoliterackiej w Polsce. 1. Glosa metodologiczna. 2. Rzut oka na początki, rozwój i zmierzch teorii literackiej w Polsce. 3. Aktualna tradycja. 4. Współczesne kierunki i tendencje badań teoretycznoliterackich. 5. Rozpad wielkiej fabuły teoretycznej i teorie epizodyczne. * Aneks: Nota informacyjna. Gest śmiechu. Z przemian świadomości literackiej początku XX wieku (do pierwszej wojny światowej): 1. Uwagi wstępne. 2. Rozważania o śmiechu i geście. [1997] - szczegóły