Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Życie literackie
 - Ogólne (życie literackie)
  - Polityka kulturalna
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Golat Rafał - szczegóły
Dział bibliografii:  Prawo autorskie
Tytuł:  Prawo kultury i sztuki. Zbiór przepisów z komentarzem
Wydanie:  Stan prawny na dzień 1 września 1997 r.
Wydawnictwo: Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  472 s.
Adnotacje:  I. Organizacja resortu kultury i sztuki. II. Prowadzenie i organizacja działalności kulturalnej. III. Ochrona dóbr kultury i muzea. IV. Prawo biblioteczne. V. Prawo filmowe. VI. Prawa autorskie i pokrewne [m.in.:] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z dnia 23 lutego 1994 r. Nr 24 poz. 83, zm.: Dz.U. z 1994 r. Nr 43 poz. 170, Dz.U. z 1997 r. Nr 43 poz. 272); Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości opłat na Fundusz Promocji Twórczości od egzemplarzy utworów, których autorska ochrona majątkowa upłynęła, szczegółowych zasad wypłat z tego Funduszu oraz przyznawania z niego stypendiów i pomocy socjalnej (Dz.U. z dnia 29 grudnia 1994 r. Nr 138, poz. 735); Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Sztuki o udzieleniu zezwoleń na pojęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z dnia 11 sierpnia 1995 r. Nr 39, poz. 472, zm.: MP z 1996 r. Nr 12, poz. 143); Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia (Dz.U. z dnia 29 grudnia 1994 r. Nr 138, poz. 736). - VII. Szkolnictwo artystyczne. VIII. Uprawnienia pracownicze i ubezpieczeniowe w sferze kultury i sztuki. IX. Kultura i sztuka a podatki i działalność gospodarcza.
Numer zapisu:  422499 (JB)