Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Życie literackie
 - Ogólne (życie literackie)
  - Prawo autorskie
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Prawo mediów
Osoby współtworzące:  Wyboru dokonał i przypisami opatrzył Jacek A. Żurawski
Wydawnictwo: Warszawa: Prasowa Agencja Telewizyjna - Telewizja Polska S.A.
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  543 s., rys.
Adnotacje:  Jacek A. Żurawski: Wstęp. * Część I. Prawo krajowe [m.in.:] Prawo autorskie i prawa pokrewne: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z dnia 23 lutego 1994 r.); Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości opłat na Fundusz Promocji Twórczości od egzemplarzy utworów, których autorska ochrona majątkowa upłynęła, szczegółowych zasad wypłat z tego Funduszu oraz przyznawania z niego stypendiów i pomocy socjalnej (Dz.U. z dnia 29 grudnia 1994 r.); Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia (Dz.U. z dnia 29 grudnia 1994 r.); Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Sztuki o udzieleniu zezwoleń na pojęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z dnia 11 sierpnia 1995 r.). * Wybrane przepisy międzynarodowe [m.in.:] Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (Dz.U. z dnia 21 listopada 1935 r.); Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. (Dz.U. z dnia 28 listopada 1990 r.); Powszechna konwencja o prawie autorskim zrewidowana w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. (Dz.U. z dnia 30 marca 1978 r.); Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzona w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz.U. z dnia 24 marca 1975 r.); Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie publikcji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) [załączniki:] Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własnościintelektualnej (Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143). - Międzynarodowa Konwencja o ochronie artystów wykonawców, producentów fonogramów oraz stacji radiowo-telewizyjnych sporządzona w Rzymie dnia 26 października 1961 roku.
Numer zapisu:  423201 (JB)