Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Życie literackie
 - Ogólne (życie literackie)
  - Prawo autorskie
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Howorka Bolesław - szczegóły
Tytuł:  Prawo autorskie w działalności bibliotekarskiej
Instytucja sprawcza:  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Wydawnictwo: Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  193 s.
Seria wydawnicza:  (Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice; 23)
Adnotacje:  Wstęp. * Przedmiot prawa autorskiego. Podmiot prawa autorskiego. Autorskie prawa osobiste. Autorskie prawa majątkowe. Dozwolony użytek chronionych utworów. Czas trwania autorskich praw majątkowych. Przejście autorskich praw majątkowych. Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych. Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych. Ochrona autorskich praw osobistych. Ochrona autorskich praw majątkowych. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji. Prawa pokrewne. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Fundusz Promocji Twórczości. Odpowiedzialność karna osób naruszających prawa twórców. Przepisy przejściowe i końcowe. Teksty aktów normatywnych: 1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z dnia 23 lutego 1994 r.). - 2. Przepisy wykonawcze do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: A. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości opłat na Fundusz Promocji Twórczości od egzemplarzy utworów, których autorska obrona majątkowa upłynęła, szczególnych zasad wypłat z tego Funduszu oraz przyznawania z niego stypendiów i pomocy socjalnej (Dz.U. Nr 139 z dnia 29 grudnia 1994 r., poz. 735); B. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie szczegółowych zasad i tryby działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia (Dz.U. Nr 138 z dnia 22 grudnia 1994 r., poz. 736); C. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie wysokości, szczegółowych zasad pobierania i odprowadzania opłat od czystych nośników i urządzeń służących do utrwalania utworów dla własnego użytku osobistego oraz wskazania organizacji zbioroweo zarządzania właściwych do ich pobierania (Dz.U. Nr 1 z dnia 5 grudnia 1995 r., poz. 5). - 3. Dokumenty w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej: A. Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. (Dz.U. Nr 82 z dnia 28 listopada 1990 r., poz. 474); B. Dokument przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do artykułów od 1 do 21 oraz do załącznika do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. (Dz.U. Nr 104 z dnia 10 października 1994 r., poz. 506); C. Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do artykułów od 1 do 21 oraz do załącznika do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. (Dz.U. Nr 104 z dnia 10 października 1994 r., poz. 507). - 4. Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. (Dz.U. z dnia 28 listopada 1990 r. Nr 82, poz. 474, załącznik).
Numer zapisu:  425210 (JB)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Górny Anna: Nowa Biblioteka = New Library 1998 nr 2 s. 63-67  szczegóły