Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura powszechna
  - Zagadnienia specjalne (powszechna)
   - Tematy, motywy (powszechna)
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor:  - szczegóły
Adnotacje:  nota
Źródło:  Literatura, 1997 nr 3 s. 59 - szczegóły
Numer zapisu:  425558 (AZ)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Historia piekła, [Obraz piekła w różnych religiach i kulturach; zawiera rozdziały:] Część I. Pierwsze zarysy i narodziny koszmaru. Rozdz. 1. Inferalne początki: piekło dla wszystkich. Mezopotamia [m.in. mity sumeryjskie, Epos o Gilgameszu]. Immanentna sprawiedliwość i Szeol starożytnych Hebrajczyków [w Starym Testamencie]. Od Indii wedyjskich do Etrusków. Posępne piekło homeryckie [Homer: "Iliada", "Odyseja"]. Germański Hel i piekła szamanizmu. Czarna Afryka i Ameryka prekolumbijaska. Rozdz. 2. Pierwsze piekła dla potępionych; piekła tymczasowe. Piekło egipskie: dezintegracja potępionych [m.in. w "Księgach Umarłych"]. Iran: ostateczna destrukcja piekła [m.in. w księgach "Awesty"]. Indie: piekła okresowe i uzupełniające się wzajemnie [m.in. w hymnach "Rygwedy" i "Atharwawedy"]. Grecja i Rzym: refleksje związane z piekłem [m.in. Ajschylosa, Sofoklesa, Arystofanesa, Lukrecjusza "O naturze rzeczy"]. Platon, ojciec piekła filozoficznego [dot. dialogów: "Fedon", "Gorgiasz"]. Wergiliusz, ojciec piekła ludowego ["Eneida"]. Rozdz. 3. Niejednoznaczne piekło judeochrześcijańskie (do I wieku n.e.). Zapóźnienie piekła hebrajskiego w VI wieku p.n.e. [Księga Izajasza]. Pierwsze rozważania nad sprawiedliwością Bożą: Hiob, Joel. Wpływy greckie: Kohelet, Syrach (III w. p.n.e.). Daniel i apokaliptyka (II wiek p.n.e.). Utrzymanie się wiary w tradycyjnie pojęte piekło: Machabeusze i Księga Mądrości (I wiek p.n.e.). Piekło w Ewangeliach. Rozdz. 4. Stopniowy rozwój piekła ludowego (od I do III wieku). Piekło talmudyczne i rabiniczne. Gnostycy i manichejczycy: piekło to przede wszystkim życie doczesne. Pierwsze opisy piekła chrześcijańskiego. * Część II. Narastanie koszmaru (III-XIII wiek). Rozdz. 5. Wypracowanie doktryny piekła przez Ojców Kościoła (III-V wiek) [m.in. u Orygenesa, Hipolita Rzymskiego, Bazylego z Cezarei, Grzegorza z Nazjanzu, Jana Chryzostoma, Augustyna z Hippony]. Rozdz. 6. Eksplozja piekła barbarzyńskiego (VI-X wiek). Gwałtowny przypływ wizji infernalnych: Beda Czcigodny. [1996] - szczegóły