Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Zagadnienia specjalne
 - Kontakty literatury polskiej z zagranicą
  - Wielka Brytania (kontakty z zagranicą)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Starnawski Jerzy - szczegóły
Tytuł:  Anglo-polonica
Osoby współtworzące:  We współpracy z Krystyną Kujawińską-Courtney
Instytucja sprawcza:  Ośrodek Badań i Studiów Brytyjskich. Instytut Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Łódzki
Wydawnictwo: Łódź, Pabianice: Omega-Praksis
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  192 s.
Adnotacje:  Od autora. * I. Ze studiów nad sławą Sarbiewskiego: 1. Casimir w poezji angielskiej XVII-XVIII wieku (1. William Habington (1605-1654); 2. Abraham Cowley (1618-1667); 3. John Denham (1615-1669); 4. Henry Vaughan (1622-1696); 5. Sir Thomas Browne (1605-1682); 6. Sir Edward Sherburne (1618-1702); 7. Edward Benlowes (1603?-1676); 8. Andrew Marvell (1621-1678); 9. Henry More (1614-1687); 10. Thomas Yalden (ok. 1670-1736); 11. John Norris (1657-1711); 12. Lady Mary Chudleigh (1656-1710); 13. John Hughes (1677-1720); 14. Isaac Watts (1674-1748)). 2. O Sarbiewskim na łamach "Classical Journal" (1814-1822). 3. Teksty Sarbiewskiego w antologiach poezji nowołacińskiej wydanych na Zachodzie w ostatnich dziesiątkach lat. - II. O Polsce na Wyspie Brytyjskiej w końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX w.: 1. Thomas Campbell. 2. Georg Gordon lord Byron. 3. William Edmondstoune Aytoun. 4. Wiersze poświęcone Polsce na łamach pisma "Polonia" (1832). 5. Z działalności Literary Association of the Friends of Poland. 6. Lord Chands Leigh. 7. S.B. Gnorowski. 8. John L. Antrobus. 9. John Clark Ferguson. - III. Drobiazgi z różnych epok: 1. O Miltonie w królewieckim czasopiśmie z XVIII wieku [Theologische Bibliothec das ist reichtiges Verzeichnis... ]. 2. List francuski Byrona w bibliotece w Opolu [do Paula von Haugwitza z 1817; z tekstem listu, s. 93]. 3. Poemat angielski o Julii Alpinuli (1835) [o anonimowym poemacie pt. "Julia Alpinula" (inc.: "Tis part - the struggle now is o'er..."), opublikowanym na łamach czasopisma The Rugby Magazine 1935 t. 1, który mógł być źródłem poetyckiej koncepcji Juliusza Słowackiego przy tworzeniu "Lilli Wenedy"; z tekstem poematu, s. 94-95]. 4. Nie znany w Polsce wiersz angielski o cierpieniach naszego narodu wygłoszony w 1941 r. przez uczennicę szkolną [o anonimowym wierszu pr. "Crucifixion", zamieszczonym w książce "Three Score Years and Ten (The Chronicle of a School)" wydanej w 1963' z tekstem wiersza, s. 96]. - IV. Anglojęzyczne i polskie powiązania naukowe: 1. Trzy syntetyczne obrazy dziejów literatury polskiej Williama Richarda Morfilla ["Poland", London 1893, "Slavonic literature", London 1883, oraz w haśle "Poland" w "Encyklopaedia Britannica", t. 19, Edinburgh 1885]. Stanisław Tarnowski jako współpracownik amerykańskiej encyklopedii katolickiej ["The Catholic Encyclopedia", New York 1907-1914]. 3. Monica Mary Gardner (1873-1941) [angielski krytyk i historyk literatury]. 4. Władysław Tarnawski (1885-1951). 5. George Rapall Noyes (1873-1952) i jego wstęp do angielskiego wydania dzieł Mickiewicza ["Poems", New York 1949]. 6. William John Rose (1885-1968) i jego "Polish Literature" (1944). 7. Studia Jerzego Pietrkiewicza z polskiej literatury porównawczej. 8. Mary Wanda Stephen (Szczepanowska) - (1916-1992).
Numer zapisu:  431773 (JB)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1999 t. 80 s. 249-250 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły