Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Psychologia literatury
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Kozielecki Józef - szczegóły
Dział bibliografii:  Kulturowa teoria literatury
Tytuł:  Transgresja i kultura
Wydawnictwo: Warszawa: Żak
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  261 s., rys., wykr.
Adnotacje:  Przedmowa. * Cz. I. Struktura transgresji. Rozdz. I. Wstęp: aktywność człowieka w świecie kultury. 1. Sprawca w środowisku ekosocjokulturowym. 2. Przyswajanie wiedzy o kulturze. Kulturyzacja. 3. Funkcje wiedzy o kulturze. 4. Działania celowe. Zjawisko intencjonalności. 5. Działania zaangażowane. Stany parateliczne. 6. Użytkownik i twórca kultury. Rozdz. II. Transgresje: przekraczanie granic materialnych, społecznych i symbolicznych. 1. Działania ochronne, czyli "wiem, że muszę". 2. Działania transgresyjne, czyli "wiem, że mogę". 3. Różnice ważniejsze niż podobieństwa. 4. Transgresje P i transgresje H. 5. Ekspansja i twórczość. Błędny pogląd. 6. Indywidualne i zbiorowe. Zjawisko żalu. 7. Zmiana paradygmatu: transgresja jako gra. 8. Konstruktywne i destruktywne. Transgresje Zet. 9. Odwracalność i nieodwracalność transgresji. Rozdz. III: Ekspansja w czterech światach. 1."Dekompozycja" złożoności. 2. Rozszerzanie świata rzeczy. 3. Ekspansja temporalna. Czas cykliczny i czas - strzała. 4. Społeczeństwo. Ekspansja władzy i wyjście poza egoizm. 5. Świat intelektualny. Poza dostarczone informacje. 6. Przekraczanie samego siebie: możliwe "Ja". 7. Światy realne i światy możliwe. Rozdz. IV: Twórczość. Wymyślone światy. 1. W każdej epoce, w licznych biografiach. 2. Twórcze problemy: zagadnienie niedookreśloności. 3. Proces twórczy: wytwarzanie i ocena pomysłów. 4. Praca Picassa nad "Guernicą". 5. Skutki uboczne zaangażowania twórcy. 6. Teoria skokowa i teoria przyrostowa. 7. Efekty transgresji twórczych. 8. Kurczenie się czy rozszerzanie? * Cz. II. Ukryte mechanizmy psychologiczne i kulturowe. Rozdz. V. Dynamika motywacji. Potrzeba hubrystyczna. 1. Składniki zasadnicze. 2. Trzy zbiory potrzeb ludzkich. 3. Potrzeba hubrystyczna i jej formy. 4. Odkrywcze pytanie i fałszywa odpowiedź. 5. Wpływ potrzeby hubrystycznej na transgresje. 6. Grupowa potrzeba hubrystyczna. 7. Znaczenie motywacji wewnętrznej. 8. Miejsce w zbiorze potrzeb osobistych. Rozdz. VI: Emocje w podwójnej roli. 1. Rzeczywistość i legenda. 2. Charakterystyka emocji i nastrojów. Cień nieświadomości. 3. Emocje i nastroje jako motywy. 4. Emocje w roli informacji. 5. Intermedium: rola emocji antycypacyjnych. 6. Emocje i nastroje po rozwiązaniu problemu. Rozdz. VII: Umysł jako układ poznawczy. Pamięć zewnętrzna. 1. Fuzja biologii i kultury. 2. Dwie koncepcje umysłu. Myśl Platona. 3. Pamięć trwała: epizodyczna i semantyczna. 4. Pamięć robocza: kuźnia myśli? 5. Pamięć zewnętrzna, czyli "slave-memory". 6. Pamięć zewnętrzna a kultura. 7. Praca rozszerzonego umysłu. Rozdz. VIII. Warunki socjokulturowe. 1. Stymulatory i hamulce 2. Różnorodność kulturowa. 3. Wolność wyboru. Transgresja emancypacyjna. 4. W instytucjach reaktywnych i w instytucjach kreatywnych. 5. "Zeitgeist", czyli duch czasu. 6. "Nie ma warunków. Prawo Rezmera. * Cz. III. Transgresja źródłem kultury. Rozdz. IX. Kultura: jej koncepcje, formy i siły sprawcze. 1. Wielość definicji: przeszkoda czy szansa? 2. Porównanie z 3-cim światem Poppera. 3. Wymiary zjawisk kulturowych. 4. Rodzaje kultur. 5. Rola potrzeb w działaniach kulturotwórczych. 6. Potrzeby braku i potrzeby wzrostu. 7. "Prećis": poza sferą ludzkich potrzeb. 8. Specyfika badań psychologicznych. Rozdz. X: Wkład transgresji do kultury. 1. Dwa poziomy ewolucji kultury. 2. Mechanizm selekcji: nowość, wartość i trwałość. Transgresje kulturowe. 3. Błędy selekcyjne. Koncepcja parakultury? 4. Asymilacja nowych dzieł do systemu kultury. Teoria Piageta. 5. Troska o trwanie i przetrwanie dzieł kultury 6. Meandry kultury. 7. Charakterystyka transgresji kulturowych. Rozdz. XI. Twórcy kultury. Przywództwo duchowe 1. Ludzie długiego trwania. 2. Historia życia: rozdziały i epizody. 3. Trudne przeżycia twórców kultury. 4. Właściwości osobowości. Przywódcy bez środków siły. Rozdz. XII. Zakończenie: w stronę teorii kultury.
Numer zapisu:  473000 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Szarota Piotr: Przekraczanie granic. Gazeta Wyborcza 1998 nr 3 s. 13  szczegóły 
recenzja: Szarota Piotr: Przekraczanie granic. Gazeta Wyborcza 1998 nr 3 s. 13  szczegóły