Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura powszechna
  - Historia literatury (powszechna)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Platonizm i arystotelizm. Dwie drogi do metafizyki
Wydawnictwo: Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej
Rok wydania:  1996
Opis fizyczny książki:  150 s.
Adnotacje:  Część pierwsza. Platońska tradycja filozoficzna (Pojęcia lub relacje przedmiotem metafizyki): l. Przed Platonem i Platon. 2. Atomy lub idee początkiem relacji. 3. Neoplatonizm jako odmiany ujęć w tradycji platońskiej: Plotyn. Św. Augustyn. Pseudo-Dionizy Areopagita. Jan Szkot Eriugena. Awicenna. Spinoza, Kant, Hegel. Stanowiska współczesne. 4. Jednia lub Bóg początkiem drabiny bytów: Dialektyka.Apofatyka. Hierarchia bytów. 5. Zredukowanie bytów do relacji mocy. 6. Konsekwencje uznawania pojęć i relacji za przedmiot metafizyki. Monizm. Pierwotność możliwości. Gnozeologizm. Aksjologizm. Transcendentalizm. 7. Niedokładności filozoficzne w tradycji platońskiej. Część druga. Arystotelesowska tradycja filozoficzna (Byt jako istota przedmiotem metafizyki): l. Postępowanie badawcze wynikające z zakwestionowania tradycji platońskiej. 2. Sposób uzyskiwania twierdzeń o istocie bytu. 3. Konsekwencje uznania możności za wyjściową i pierwszą przyczynę wewnętrzną istoty. 4. Połączenie wątków neoplatońskich z arystotelizmem: Historyczne utożsamienie tekstów neoplatońskich z tekstami Arystotelesa. a) Konsekwencje metafizyczne; b) Wydarzenia historyczne. Dominowanie tematu przyczyn zewnętrznych: a) Aspekty historyczne; b) Problem stwarzania; c) Natura świata. Redukcja przyczyn wewnętrznych do materii. 5. Niedokładności filozoficzne w tradycji arystotelesowskiej. Część trzecia. Zasygnalizowanie tomizmu (Byt jako istnienie i istota): l. Nie arystotelizm, lecz tomizm (próba polemiki z o. J. M. Bocheńskim). 2. Tomizm i jego twierdzenia [św. Tomasz z Akwinu]. Zagadnienia przygotowujące do zrozumienia tomizmu: a) Zrozumienie przez poznanie; b) Zrozumienie za pomocą erudycji; c) Tomizm wierny treści tekstów. Poznanie i bytowanie zgodne z rozumieniem treści tekstów św. Tomasza. Bóg i człowiek jako najważniejsze przedmioty metafizycznych identyfikacji: a) Teodycea jako metafizyka Boga. 3. Bóg i mowa serca: Różnice między intellectio i ratiocinatio. Skutki mowy serca: a) Powodowanie postępowania; b) Powiązanie się relacjami istnieniowymi z bytem oddziałującym pryncypiami swej istoty na intelekt możnościowy; c) Wyzwalanie się kontemplacji, naturalnej religii i metafizyki. Zestawienie wydarzeń, które w poziomie mowy serca dotyczą Boga. Uwagi na temat doświadczenia mistycznego. Zakończenie jako dopowiedzenia.
Numer zapisu:  473157 (ZS)