Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Oświecenie
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Romantyzm
Tytuł:  Między Oświeceniem i Romantyzmem. Kultura polska około 1800 roku. IV Polsko-Niemiecka Konferencja Polonistyczna
Osoby współtworzące:  Red. nauk. Jakub Zdzisław Lichański przy współudziale Brigitte Schultze , Hansa Rothego
Wydawnictwo: Warszawa: DiG
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  468 s.
Adnotacje:  Wstęp. Między Oświeceniem a Romantyzmem. Hans-Bernd Harder: Herder und die Aufloesung des Klassizismus in Polen. - Peter Drews: Die Rezeption polnischer Belletristik im deutschen Sprachraum in der zweiten Haelfte des 18. Jahrhunderts. - Hans Rothe: Die Schriften von Johann Samuel Kaulfuss. - Brigitte Schultze: Ein Sonderfall im polnisch-deutschen Kulturtransfer: zwei fruehe (1792) Uebersetzungen von Niemcewiczs "Powrót posła" (1790). - Ulrike Jekutsch: Leichte Poesie? Zum Verhaeltnis von "lekkość" und "trud" in F.D. Kniaźnins "Balon czyli Wieczory Puławskie". - Rolf Fieguth: Zur Komposition von F.D. Kniaźninas "Żale Orfeusza nad Eurydyką" (1783). - Irena Łossowska: Bohaterowie literaccy w polskiej prozie fabularnej okresu przełomu 1800-1830. - Zofia Rejman: W stronę prywatności. Z problemów polskiej powieści początku 19 w. - Ku Romantyzmowi. Piotr Roguski: Romantyzm polski i niemiecki. Trudności nie tylko terminologiczne. - Jan Ślaski: Kilka uwag o pośrednictwie Niemiec między Włochami a Polską u progu romantyzmu. - Stanisław Makowski: Narodziny romantyzmu w Warszawie. - Włodziemierz Szturc: Oświecenie - Romantyzm (z dziejów idei natury i Wielkiej Całości). - Maria Cieśla-Korytowska: Dlaczego romantycy nienawidzili Newtona. Z dziejów romantycznej gnoseologii: Goethe, Blake, Mickiewicz. - Teresa Skubalanka: Styl romantyczny w poezji polskiej. - Heinrich Olschowsky: Narodowa i europejska tożsamość. Mickiewicz i następcy. - Grażyna Królikiewicz: Niektóre aspekty retoryki narodowości w polskiej krytyce literackiej wczesnego romantyzmu polskiego. Od mitu zdemaskowanego do nostalgii mitu. - Witold Kośny: Die polnischen Uebersetzungen von G.A. Buergers "Lenore" von dem Erscheinen der Ballade "Ucieczka" von A. Mickiewicz. - Andrea Meyer-Fraatz: Keine Verlobung in St. Domingo - Zu ersten polnischen Uebersetzung von Kleists "Die Verlobung in St. Domingo". - Zbigniew Sudolski: Literatura niemiecka w listach Zygmunta i Elizy Krasińskich. - Elżbieta Nowicka: "Der Freischuetz" i "Wolny Strzelec" (O polskim przekładzie libretta opery C.M. Webera). - Jerzy Prokopiuk: Gnoza Novalisa. - Antonin Mestan: Napoleon w niemieckiej, polskiej i czeskiej literaturze okresu klasycyzmu i romantyzmu. - Teoria literatury i językoznawstwo. Teresa Kostkiewiczowa: Miejsce wyobraźni w polskich poetykach 1800-1830. - Jakub Z. Lichański: Oświecenie. Romantyzm. Retoryka. - Heinz Kneip: O normie i tradycji literackiej w przededniu romantyzmu (Jan Kazimierz Ordyniec jako tłumacz "Zasad poezji i wymowy" Johanna Schwaldoplera). Erika Worbs: Die polnisch-deutsche Lexikographie im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. Gerhard Ressel: Die Rolle der Wortforschung in der Konzeption des "Słownik języka polskiego" M.S.B. lindego. - Aleksandra Krupianka: Słownik języka Adama Mickiewicza jako naukowy warsztat badań nad językiem i stylem poety. (O polskim przekladzie libretta opery C.M. Webera). - Jerzy Prokopiuk: Gnoza Novalisa. - Antonin Mestan: Napoleon w niemieckiej, polskiej i czeskiej literaturze okresu klasycyzmu i romantyzmu. - Teoria literatury i językoznawstwo. Teresa Kostkiewiczowa: Miejsce wyobraźni w polskich poetykach 1800-1830. - Jakub Z. Lichański: Oświecenie, Romantyzm. Retoryka. - Heinz Kneip: O normie i tradycji literackiej w przededniu romantyzmu. (Jan Kazimierz Ordyniec jako tłumacz "Zasad poezji i wymowy" Johanna Schwaldoplera). - Erika Worbs: Die polnisch-deutsche Lexikographie im ersten Drittel des. 19. Jahrhunderts. - Gerhard Ressel: Die Rolle der Wortforschung in der Konzeption des "Słownik języka polskiego" M.S.B. Linde. - Aleksandra Krupianka: Słownik języka Adama Mickiewicza jako naukowy warsztat badań nad językiem i stylem poety.
Numer zapisu:  479490 (MS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 319-320  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 288 (not....) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 319-320  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 288 (not....) szczegóły