Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura powszechna
  - Historia literatury (powszechna)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Prace na X Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii 1988. [Cz. 2:] Literaturoznawstwo, folklorystyka, problematyka historyczna
Tomy:  Cz. 2
Instytucja sprawcza:  Komitet Słowianoznawstwa i Komitet Językoznawstwa PAN
Wydawnictwo: Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:  1988
Opis fizyczny książki:  631 s.
Seria wydawnicza:  (Z Polskich Studiów Slawistycznych; 7)
Adnotacje:  [Zawiera m.in.:] Zbigniew Barański: Rola motta w rosyjskiej prozie realistycznej XIX w. [m.in. w twórcz. Fiodora Dostojewskiego, Lwa Tołstoja, Iwana Turgieniewa]. - Paulina Buchwald-Pelcowa: Rola drukarstwa w kształtowaniu się i rozwoju humanizmu renesansowego na ziemiach słowiańskich. - Maria Chajęcka: Z zagadnień poetyki klasycznej powieści rosyjskiej II połowy XIX w.: Lew Tołstoj i jego "Wojna i pokój". - Maria Cymborska-Leboda: O prorode dramaticheskikh zhanrov v tvorchestve russkikh simvolistov [I. Annanskij, A. Biełyj, A. Błok, W. Iwanow, W. Mejerhold]. - Teresa Dąbek-Wirgowa: Bułgarski model neoromantyczny na tle modernizmu europejskiego [nt. twórczości grupy "Myśl" (1898-1906) i kontynuatorach tej tradycji]. - Krystyna Galon-Kurkowa: "Stoss" M. Lermontowa. Próba interpretacji [nt. utworu o incipicie "U grafa W. ... był muzykalnyj wieczer..."]. - Halina Janaszek-Ivanickova: Awangarda literacka w krajach zachodniosłowiańskich [nt. awangardy czeskiej, słowackiej i polskiej]. - Ludwika Jazukiewicz-Osełkowska: Filozofia człowieka w twórczości Dostojewskiego, Krlezy i Malraux ("Wspomnienia z domu umarłych", "Na krawędzi rozumu", "Dola człowiecza"). - Aleksandra Kantorowicz: Próba klasyfikacji współczesnej słowackiej prozy autobiograficznej. - Hanna Kirchner: Fascynacje polskie Brata-Słowianina (O warszawskim dzienniku J. Benesicia [Julije Benesić: Osiem lat w Warszawie. Tł. Dorota Cirlić-Straszyńska. Warszawa 1985]. - Mieczysław Klimowicz: Oświecenie polskie i francuskie. Kilka propozycji porównawczych. - Danuta Kułakowska: Dostojewski i jego idea słowiańska. - Józef Magnuszewski: Od romantyzmu przez Parnas do symbolizmu. Z przemian poezji polskiej i czeskiej w ostatnim trzydziestoleciu XIX w. - Katarzyna Makowiecka, Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz: Motywy filozofii "wspólnego czynu" M. Fiodorowa w twórczości M. Zabołockiego i A. Płatonowa. - Zdzisław Niedziela: Pisarze realiści wobec modernizmu [w literaturach słowiańskich]. - Ewa Nikadem-Malinowska: Problem humanizmu w twórczości J. Trifonowa i P. Wezinowa. - Romualda Pęgierska-Piotrowska: W. Andriejewicz Francew - epistolograf Czechów i Słowaków [publikacja W. Francewa z zakresu epistolografii w l. 1898-1928]. - Walenty Piłat: Elementy ludowej metaforyki w dramatach J. Radiczkowa i A. Wołodina. - Elżbieta Pułka: Problem wojny i okupacji we wczesnej prozie M. Selimowicia na tle powojennej nowelistyki polskiej (Na przykładzie opowiadań J. Andrzejewskiego i J.J. Szczepańskiego). - Joanna Rapacka: Stosunki humanistów południowo-słowiańskich z Polską w XV-XVI w. [m.in. o humanistach z ziem chorwackich]. - Jerzy Starnawski: Poezja nowo łacińska krajów Europy środkowej w pracach ostatnich dziesiątków lat [dot. krajów Jugosławii, Węgier, Słowacji, Czech i Polski]. - Jolanta Sujecka: Percepcja literatury bulgarskiej w polskiej myśli krytycznej [po 1945 r.]. - Zygmunt Zbyrowski: Klasyfikacja wewnątrzgatunkowa poematu w literaturach wschodniosłowiańskich [w literaturach: rosyjskiej, białoruskiej i ukraińskiej]. - Monika Zielińska: Tradycje literatury klasycznej w rosyjskiej prozie radzieckiej (Twórczość A. Tołstoja - zagadnienia wybrane). - Dorota Simonides: Folklor jako kryterium tożsamości narodowej wśród Słowian Zachodnich w pierwszej połowie XIX stulecia. - Teresa Smolińska: Specyfika folkloryzmu słowiańskiego na przykładzie współczesnych gawędziarzy. - Stefan Kozak: Refleksy misji Cyryla i Metodego na Ukrainie w epoce romantyzmu. - Krzysztof Wrocławski: Ten i tamten świat w ludowych opowieściach wierzeniowych (Na podstawie wybranych typów opowieści polskich oraz bułgarskich i macedońskich). - Bazyli Białokozowicz: M. Janczuk wobec literatur słowiańskich [życie i działalność Mikołaja Janczuka - filologa, etnografa i folklorysty (1859-1921)]. - Witold Hensel: Wspólnota kulturowa Słowian we wczesnym średniowieczu. - Leszek Hensel: "Slovensky pozornik" a myśl o wzajemności słowiańskiej w latach czterdziestych XIX w. - Wincenty Grajewski, Jan Kordys: Badania nad mitologią słowiańską w kontekście semiotycznych problemów teorii i historii kultury. - Leszek Kuk: Znaczenie polskiego impulsu w powstaniu slawistyki i bałkanistyki francuskiej (Działalność Cypriana Roberta). - Jerzy Śliziński: "Komensky" w encyklopediach powszechnych Słowian Południowych [omówienie hasła "Jan Amos Komeński" w encyklopediach bułgarskich i jugosłowiańskich]. * [Pozostałe rozprawy odnotowano w odpowiednich hasłach przedmiotowych].
Numer zapisu:  489643 (ZS)