Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria dzieła literackiego
  - Stylistyka
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Brzezina Maria - szczegóły
Tytuł:  Stylizacja rosyjska. Stylizacja językowa i inne ewokanty rosyjskości w utworach literackich ukazujących okres zaborów
Wydawnictwo: Warszawa: Wydawnictwo Energeia
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  472 s.
Adnotacje:  Wstęp [praca omawia wyniki analizy ponad stu utworów pisarzy polskich pod kątem stylizacji rosyjskiej, rozumianej jako świadome i celowe wprowadzanie elementów rosyjskich do polskich tekstów literackich]. * Cz. I. Stylizacja językowa a bohater [bohater - Rosjanin]. Rozdz. I. Rosjanie: 1. Elita (przedstawiciele rodziny carskiej, szlachta). 2. Niziny społeczne (chłopi, robotnicy, półświatek, margines społeczny). 3. Warstwa średnia (urzędnicy, nauczyciele, policja, wojsko, kupcy i przemysłowcy, przedstawiciele wolnych zawodów, kler). 4. Bohaterowie o nieustalonym statusie lub zawodzie. 5. Mieszane środowisko pozaprawne (zesłańcy, konspiratorzy). Rozdz. II. Rusyfikowani Polacy (uczniowie, studenci, wojskowi, policjanci, urzędnicy, nauczyciele, pracownicy fizyczni, zesłańcy, emigranci zarobkowi). Bilingwizm polsko-rosyjski: 1. Znajomość literackiego języka rosyjskiego w mowie i piśmie. 2. Znajomość rosyjskiego języka potocznego. 3. Znajomość języka mieszanego rosyjsko-polskiego. 4. Nieznajomość języka rosyjskiego. 5. Destrukcja polszczyzny. 6. Repolonizacja. Rozdz. III. Przedstawiciele innych rusyfikowanych ludów Rosji. 1. Ludy Rosji europejskiej (autochtoniczne i napływowe): Ludy słowiańskie (Ukraińcy, Białorusini); ludy bałtyckie (Litwini, Letgoła); ludy uralskie (Czeremisi, Mordwini, Permiacy, Wotiacy, Czuchnowie, Weś); ludy ałtajskie (Baszkirzy, Czuwasze, Kałmucy, Tatarzy); koloniści i przybysze (Grecy, ludy germańskie - Niemcy, Szwedzi, Duńczycy; ludy zachodnio- i południowosłowiańskie - Czesi, Bułgarzy; ludy romańskie - Francuzi; ludy semickie - Żydzi). 2. Ludy Rosji azjatyckiej (ludy Kaukazu - Czerkiesi, Gruzini, Ormianie, Osetyńcy; ludy Syberii; ludy uralskie - Ostiacy; ludy ałtajskie - Kirgizi, Buriaci, Tunguzi, Jakuci, Oroczeni; ludy paleoazjatyckie (Eskimosi, Czukcze, Kamczadałowie, Koriacy, Ajnowie, Gilacy). * Cz. II. Stylizanty onomastyczne. Rozdz. I. Toponimia. 1. Toponimia Rosji: "Rosja" i jej bliskoznaczniki. Nazwy części Rosji. Nazwy guberni. Nazwy miast (ojkonimy). Nazwy wsi i osad (ojkonimy). Nazwy więzień i katorg (anajkonimy). Nazwy ulic, placów, budowli i innych obiektów miejskich (urbonimy). Nazwy górskie (oronimy). Nazwy wodne (hydronimy). II. Toponimia zaborowa. Świadectwa rusyfikacji: Rusyfikacja nazwy Królestwa Polskiego, nazw miast w zaborze rosyjskim, nazw placów i ulic. Toponimy kamuflażowe. Brak toponimii. Rozdz. II. Etnonimia. 1. "Rosjanin" i nazwy zastępcze. 2. Określenia Polaków przez Rosjan. 3. Nazwy ludów Rosji. Rozdz. III. Antroponimia. 1. Antroponimy Rosjan. 2. Rusyfikacja antroponimii Polaków. 3. Rusyfikacja antroponimii przedstawicieli innych narodów. Rozdz. IV. Varia: Nazwy instytucji oświatowych. Nazwy formacji wojskowych. Nazwy partii i odłamów politycznych. Chrematonimy. Ideonimy. * Cz. III. Stylizanty leksykalne. Rozdz. 1. Środowisko naturalne Rosji: Zjawiska atmosferyczne. Akweny. Rośliny i formacje roślinne. Fauna (dzika i hodowlana). Rozdz. 2. Kultura rosyjska. A. Kultura materialna: Żywność potrawy, posiłki, używki. Odzież, ozdoby itp. Naczynia, torby, skrzynki, pojemniki, miary objętości. Budownictwo prywatne. Obiekty użyteczności publicznej. Środki lokomocji. Przemysł, gospodarstwo rolne. B. Kultura społeczna: Jednostki osiedleńcze i administracyjno-policyjne. Władza, organizacja państwa. Określenia Polaków nie akceptujących władzy rosyjskiej. Wojsko. Życie religijne. Edukacja. Środowisko społeczne. C. Kultura duchowa: Instrumenty muzyczne, pieśni, tańce, zabawy. Pieniądze. Miary czasu, przestrzeni, rzeczowniki ilościowe. Wyrazy o zabarwieniu dodatnim, wyrażające pochwałę, uznanie. Wyrazy o zabarwieniu ujemnym - obelgi, wyzwiska, szyderstwa, wyrazy lekceważenia. D. człowiek: Człowiek prywatnie. Tytulatura, adresatywy. E. Varia. Rozdz. 3. Kultury ludów autochtonicznych (syberyjskie, kaukaskie). Cz. IV. Stylizacja językowa a akt mowy. Rosyjskie formuły pragmatyczne: Nawiązywanie, podtrzymywanie, wygaszanie kontaktu. Rozdz. 2. Konwencjonalne akty mowy w poszczególnych sferach komunikacji (sfery: informacyjna, urzędowa, stowarzyszeniowa, kościelna, szkolna, prywatna; akty mowy w sferze wojskowej, policyjnej, szkolnej, kościelnej, usługowej, dworskiej; epatowanie wulgarnością). Rozdz. 3. Teksty literackie i folklorystyczne (pieśni, utwory literackie, frazeologizmy). Rozdz. 4. Wybór języka dialogu: A. Zderzenie języków rosyjskiego i polskiego. B. Zdeterminowany i dobrowolny wybór języka dialogu. Cz. V. Technika stylizacji językowej. Rzdz. 1. Stylizacja "realistyczna" (selekcja rosyjskich elementów językowych, generalizacja, rekonstrukcja, metajęzykowe sposoby wprowadzania rusycyzmów). Rozdz. 2. Stylizacja zastępcza (polonizacja, ukrainizacja). Rozdz. 3. Stylizacja ludyczna (onomastyka, neologiczne miniatury leksykalne, kontrastowanie stylów, nieporozumienia językowe). Mieszane kody rosyjsko-polskie w małych formach humorystycznych. * Zakończenie.
Numer zapisu:  517340 (ZS)