Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Ogólne (historia literatury)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Burdziej Bogdan - szczegóły
Dział bibliografii:  Księga Psalmów
Tytuł:  Super flumina Babylonis. Psalm 136 (137) w literaturze polskiej XIX-XX w.
Instytucja sprawcza:  Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydawnictwo: Toruń: Wydawnictwo UMK [Uniwersytetu Mikołaja Kopernika]
Rok wydania:  1999
Opis fizyczny książki:  364 s.
Adnotacje:  Wstęp. I. U źródeł toposu. 1. Psalm 136 "Super flumina Babylonis" w Wulgacie św. Hieronima. 2. Niewola babilońska. 3. Syjon-Jerozolima versus Babel-Babilon. 4. "Praeparatio evangelica". 5. Świętego Augustyna objaśnienie Psalmu 136 (412). 6. Dziedzictwo św. Augustyna. [św. Jan od Krzyża, św. Wincenty a Paulo, Pascal, św. Teresa z Lisieux, o. Stanisław Wójcik]. 7. Katena Psalmu 136 (137). Tekst psalmu 31. Treść i podział psalmu 34. Geneza psalmu, czas powstania, autor, gatunek 35. Komentarz 36. Złorzeczenie w psalmie 42. II. "Może to tak każdy lud uciśniony też mówić". Psalm 136/137) w spolszczeniach dawnych (XV-XVIII w.). "Psałterz floriański" (XIV-XV w.) 45. "Psałterz puławski" (XVI w.) 46. "Psałterz krakowski" (1532) 46. Wróbel (1539) 48. Rej (1541) 48. Lubelczyk (1558). "Biblia" Leopolity (1561) 51. "Biblia brzeska" (1563) 52. Kochanowski (1579) 54. Wujek (1594, 1599) 58. Skarga (1597) 61. Rybiński (1598). Rysiński (1614). "Psałterzyk maryjny" (1624, 1641) 68. "Biblia gdańska" (1632) 69. Z. Morsztyn (1676-1681) 70. obieski (1683) 71. Potocki (1688-1696) 71. Tylkowski (1688) 72. Kurzeniecki (1769) 72. III. "Napis na wierzbę zwaną >>Salix babylonica<<". Przemiany toposu w poezji klasyków i wczesnych romantyków. 1. "Duch poezji hebrajskiej" w Europie i w Polsce. Lowth (1753). Herder (1782-1783) 77. Mendelssohn (1783) 77. Borowski (1820) 78. Karpiński (1787) 78. Popiel (1806) 81. Hussarzewski (1810) 81. We Francji (1803, 1808) 82. W Rosji (1809, 1812) 83. Chiarini (1818) 84. 2. Psalm "zamordowanego Królestwa". Kołłataj: "Płaczące wierzby!" (1796) 85. Woronicz: "Stroić gęśle wspominki zgasłego Syonu" (1800-1818) 88. Tomaszewski: "Drzewo melancholij!" (1814) 90. Gurski: "Wierzbo [...] co twa postać znaczy" (1817) 91. Lipiński: "Wierzba płacząca z brzozą" (1818) 92. Rzesiński: "jarzmo [...] ohydnej niewoli" (1821) 93. Niemcewicz: "Zawieszę ciebie na wierzbie płaczącej" (1796-1841) 94. Malczewski: "Nad brzegami Jordanu [...] z Hebrajską Rodziną" (1825) 98. Brodziński: "Lutnia hebrajska" i "Psalm Jeremiasza" 99. Mochnacki: "o nowej Jerozolimie [...] rozmyślają" (1828, 1830) 103. IV. "Melodie hebrajskie" - Byrona, Heinego, Jehudy Halewiego. 1. Psalm 137 w "Hebrew Melodies" (1815) Byrona. 2. "Melodie hebrajskie" Byrona w Polsce (Odyniec, Gorecki, Morawski, Klaczko, Pajgert, Turski, Krauze, Hirszband, Adam M-ski, Karpowicz. 3. "Hebraeische / Israelitische Gesaenge" Byrona w Niemczech. 4. Psalm 137 i "Hebraeische Melodien" (1851) Heinego. 5. "Jehuda ben Halevi" Heinego w Polsce. 6. Jehuda Halewi w Polsce. 7. "Jewriejskije miełodii" Byrona i Psalm 136 w Rosji. 8. Pslam w literaturze ukraińskiej. V. "Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże [...], Zapomnij o mnie". Psalm więźnió, przychodniów, tułaczy w poezji romantycznej. [Koźmian, Mickiewicz, Jakubowski, Łada-Zabłocki, Witwicki, Siemieński, Węgliński. 2. Psalm Derwida - na harfie, lutni, wierzbowej fletni. Słowacki i inni [Słowacki, Czajkowski, Jaśkowski, Libelt, Hoffmanowa. Krasiński]. 3. Gęsl Ujejskiego i poetów mniejszych Gorecki, Pajgert]. 4. "Na Babilon... Do Jeruzalem" Norwida (1848-1872). 5. Nad Tybrem i nad Arnem. Psalm Lenartowicza (1857-1887). VI. "Sławion ten mąż, co [...] węgły twe zatrzęsie ręką krwawą". 1. Jagielskiego antologia przekładów (1857). 2. Poezja i egzegeza. Parafrazy, przekłady, komentarze. 3. "Żydowie polscy" "nad rzekami Babilonu". 4. "Psalm ludów zabitych" w poezji postyczniowej [Faleński, Asnyk, Konopnicka]. 4. Inni poeci - "zwróceni duchem w kraj Syonu" [Koroway-Metelicki, Gomulicki]. VII. "Serca nasze wołać umieją tylko: >>Palestyna!<<". Psalm a sprawa polska i kwestia żydowska w prozie po 1863 r. 1. Psalm Orzeszkowej: fraza potoczna i "stara legenda" (1873-1887). 2. "Nigdy o niej nie zapomnę". Szkice do obrazu współczesności i próba biblijnej syntezy [Bałucki, Sewer- Maciejowski, Maryański]. 3. Sienkiewicz, Jeż, Rodziewiczówna: "Ukrzepialiśmy ich dusze". 1. Sienkiewicz: "tęsknota [...] ku Rzeczypospolitej" (1880-1913). 2. W kręgu Sienkiewicza. VIII. "Oto są harfy naszych mistrzów stare". Psalmodie poetyckie u kresu niewoli. 1. "Psalm babiloński" w poezji młodopolskiej [Rolicz-Lieder, Żuławski, Morstin, Arnsztajnowa, Teslar]. 2. "Wspominamy cie ojczyzno". Przekłady i parafrazy [Galiński, Jankowski, Wiśniewski, Górski, Symon]. 3. "Nad rzekami Babilonu". Księdza Bączkowskiego antologia poezji "Wychodźców o powrocie do ojczyzny" (1916). IX. "Na wieżę [...] Pną się zmęczone narody". 1. Psalm Żydów - "marzycieli getta" i "miłośników Syjonu" [Gordon, Zangwill, Guttman, hagada, Lutwak, ehrlich, Rosenfeld, Brandstaetter, Aszkenazy]. 2. Psalm Polaków. 1. Przekłady i parafrazy [Szeruda, Zaleski, Biernacki, Staff, Klawek]. 2. "Wieczny Babilonie!". Psalmiczne echa w poezji międzywojennej [Tuwim, Kasprowicz, Słonimski]. 3. "Polscy prorocy" "u wód Babilonu" - w poezji czasu wojny [Słonimski, Ostrowski, Łobodowski, Miłosz, Białoszewski, Bielatowicz, Janta-Połczyński, Broniewski]. X. "Jakże mamy nie śpiewać o Babilonie" - w literaturze współczesnej. 1. "Z narodów podbitych [...] mściciel". Przekłady i - parafraza [Mirek, Tymczak, Bąk, Wójcik, Brandstaetter, Skwarnicki, Miłosz, Stabińska, Kamieńska]. 2. "A byli wśród nas tacy, co śpiewali obcym". Psalm Wata (1942-1956). 3. Stryjkowskiego "Na wierzbach... nasze skrzypce..." (1974).4. Woroszylskiego antypsalm w Babilonie (1965). 5. "Tyle jeszcze miejsca pod wierzbami Babilonu". Psalmiczne okruchy poezji [Wierzyński, Grynberg, Toporska, Ihnatowicz, Jastrun, Karren, Pasierb].
Numer zapisu:  535410 (MS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 312-313 (not....) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 230-233  szczegóły 
recenzja: MG: Psalmiczne tropy w literaturze. Nasz Dziennik 1999 nr 106 s. 8  szczegóły 
recenzja: MG: Psalmiczne tropy w literaturze. Nasz Dziennik 1999 nr 106 s. 8  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 230-233  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 312-313 (not....) szczegóły