Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria tekstu i dyskursu
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Wilkoń Aleksander - szczegóły
Tytuł:  Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu
Wydawnictwo: Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
Rok wydania:  2002
Opis fizyczny książki:  304 s.
Adnotacje:  Wstęp. * Część I. Problematyka tekstu: 1. Tekst jako system? 2. Między zdaniem a tekstem. 3. Parataktyczność tekstu. 4. Lingwistyka czy gramatyka i teoria tekstu. 5. Wyznaczniki tekstowości. 6. Skończoność - otwartość tekstu. 7. Autonomiczność i nieautonomiczność tekstu. 8. Tekst jako proces a tekst jako wytwór. 9. Kategoria podmiotowości. 12. Kategoria intertekstualności. * Cześć II. Problematyka spójności tekstu: 1. Rodzaje spójności. 2. Jedność tematyczna jako struktura hierarchiczna tekstu. 3. Spójność a pamięć. 4. Powtórzenia w funkcji tekstotwórczej. 5. Związki linearne a paradygmatyczne w tekście. 6. Struktury akapitów. 7. Metajęzyk a metatekst i jego funkcje spójnościowe. 8. Zasada presupozycji. 9. Różnorodność spójności. * Część III. Ponadgatunkowe struktury tekstowe. A. Semantyczne typy wypowiedzi: 1. Narracja a deskrypcja. 2. Elementarne struktury narracji. 3. Budowa mikrotekstu narracyjnego. 4. Narracje literackie i nieliterackie. 5. Typy narracji. Narracja osobowa i nieosobowa. 6. Między wydarzeniem a narracją. 7. Pomiędzy mikro- a makrostrukturami narracyjnymi. 8. Struktury deskryptywne. 9. Zmiennośc struktur deskrypcji. 10. Struktury rozważająco-komentujące. 11. Związki między mikro- a makrostrukturami tekstowymi. 12. Fabuła a język. 13. Struktury makronarracyjne. - B. Formy podawcze tekstu: monolog i dialog. 1. Struktury monologowe i ich rola tekstotwórcza. 2. Jednostki dialogu. * Część IV. Tekst a gatunek: 1. Gatunek a lingwistyka tekstu. 2. Gatunek tekstu. Budowanie definicji. 3. Rodzaje gatunków ze względu na stopień konwencjonalizacji. 4. Gatunki pierwotne i wtórne w perspektywie historycznej i współczesnej. * Część V. Typologia gatunków. Typy gatunków: A. Gatunki literackie. B. Gatunki nieliterackie: 1. Gatunki mówione. 2. Gatunki mowy oficjalnej. 3. Teksty publiczne. 4. Gatunki mowy kulturalnej. 5. Gatunki mediów. 6. Gatunki naukowe. 7. Gatunki religijne.
Numer zapisu:  550417 (ZS)