Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Kulturowa teoria literatury
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  W zwierciadle języka i kultury
Osoby współtworzące:  Pod red. Jana Adamowskiego i Stanisławy Niebrzegowskiej
Wydawnictwo: Lublin: Wydawnictwo UMCS [Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej]
Rok wydania:  1999
Opis fizyczny książki:  539 s.; il.
Adnotacje:  [Dedykacja:] Panu Profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej tom ten dedykują uczniowie, koledzy i przyjaciele. * [M. in. zawiera:] Wstęp. - J. Adamowski, S. Niebrzegowska: Sylwetka naukowa Profesora Jerzego Bartmińskiego [z bibliografią prac J. Bartmińskiego za lata 1959-1999) i wykazem prac doktorskich i magisterskich napisanych pod kierunkiem J. Bartmińskiego w latach 1977-1999]. * Anna Wierzbicka: Semantyka i Ewangelia: Odczytując na nowo przypowieść o Faryzeuszu i Celniku. - Svetlana M. Tolstaja: "Samarjanka" ballada o greshnojj devushke v vostochno- i zapadnoslavjanskojj fol'klornojj tradicii [analiza wariantów pieśni "Samarytanki"]. - Katja Mikhajjlova: Za njakoi etichni normi v blgarskite religiozno-legendarni narodni baladi [normy etyczne w bułgarskich religijno-legendarnych balladach ludowych]. - Ljudmila N. Vinogradova: "Imiet' v sebe zlogo dukha": Jazykovye stereotipy i narodnye pover'ja [nt. stereotypów językowych i ludowych wierzeń]. - Zuzanna Profantova: Komunikacny a behavioralny aspekt transmisie kulturnych noriem a hodnot. O principoch etikety [nt. przekazu norm i wartości kulturowych]. - Dorota Simonides: Z historii najstarszych polskich bajek ludowych. - Czesław Hernas: O dawnym liście ludowym. - Maria Wojtak: Modlitwa ustalona - podstawowe wyznaczniki gatunku. - Roch Sulima: Powitania i rytuały terytorialności. - Barbara Boniecka, Jolanta Panasiuk: Życiorys na tle innych wypowiedzi biograficznych. Jadwiga Puzynina: "Ojczyzna" Norwida [używanie słowa "ojczyzna" w tekstach Norwida]. - Teresa Dobrzyńska: Poetyckie sposoby konceptualizacji: Obraz Jesienina w wierszu Tadeusza Kubiaka "Wagankowskoje kładbiszcze". - Anna Pajdzińska: "Kontrast kupujeeeee!!! Mirona Białoszewskiego - próba odczytania. - Halina Pelcowa: Potoczność w "Klątwie" Stanisława Wyspiańskiego. - Maciej Abramowicz: Formuła poetycka a stereotyp. - Andrzej Bogusławski: O strategii obezwładniania w dyskursie wartościującym. - Aleksy Awdiejew: Tryby komunikacyjne. - Wojciech Chlebda: Stereotypowe zaplecze tekstowych wskaźników znaczeń. - Grażyna Habrajska: Standardy semantyczne w stereotypie polskiego nauczyciela. - Zofia Zaron: Tropienie agensa. Charakterystyka semantyczno-składniowa. - Maciej Grochowski: O strukturze semantycznej przysłówków kolektywnych. - Piotr Krzyżanowski: Czy nieodmienność rzeczowników może być w polszczyźnie wykładnikiem kategorialnym? - Henryk Kardela: Gramatyka konstrukcji Adeli Goldberg. - Jurijj D. Apresjan: Interpretacionnye glagoly - gruppa "oshibat'sja". - Renata Grzegorczykowa: Dzieje i współczesne rozumienie wyrazów "duch" i "dusza". - Serafima E. Nikitina: Znachenija slov kak zhanrovye priznaki (Na materiale fol'klornykh tekstov). - Hanna Popowska-Taborska: Od frazeologizmu do słowa jest tylko jeden krok (kasz. posedło - sch. posast 'zaraza'). - Małgorzata Brzozowska: Etymologia w językoznawstwie. - Michael Fleischer: Das Phaenomen "Weltbild" (Systemtheoretische und konstruktivistische Perpektive). - Krzysztof Wrocławski: Macedońskie i polskie kamienie kultowe (Hasło "kamień" w "Słowniku stereotypów i symboli ludowych" jako podstawa słowiańskich studiów porównawczych). - Elena E. Levkievskaja: Zaum' v slavjanskojj narodnojj kul'ture: golos iz potustoronnego mira. - Urszula Majer-Baranowska: Stereotyp językowy "żywej wody" w polskim folklorze. - Anna Krawczyk-Tyrpa: Atrybuty mężczyzn i kobiet utwalone w polszczyźnie. - Helena Borowiec: Analogia i przeciwieństwo jako zasady organizujące językowy świat dziecka w wieku przedszkolnym. - Halina Wiśniewska: Kim chcę być w dorosłym życiu - opinie czternastolatek. - Jolanta Ługowska: "Muminki się cieszą, że ryjka powieszą..." [nt. dziecięcych wyliczanek i twórczości dzieci]. - Piotr Kowalski: O staropolskim czytaniu "Księgi natury". - Donat Niewiadomski: Przejawy wspólnoty solidarnościowej ziemi i kobiety. - Michał Łesiów: Treść i forma językowa ukraińsko-cerkiewnych pieśni na święto Jordanu. - Michał Sajewicz: Dezintegracja formy wyrazu jako wykładnik pochodności słowotwórczej rzeczowników w polskim i rosyjskim języku potocznym. - Feliks Czyżewski: Z problematyki badań gwar polskich na obszarach dwujęzycznych północno-wschodniej Polski. - Józef Kość: Warianty polszczyzny południowokresowej na polsko-ukraińskim pograniczu językowym. - Aleksejj Judin: Svjatojj Jurijj v ukrainskikh koljadkakh [św. Jerzy w kolędach ukraińskich].
Numer zapisu:  553027 (ZS)