Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria dzieła literackiego
  - Genologia
   - Genologia. Ogólne
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Stylistyka
Tytuł:  Mowy piękno wielorakie
Osoby współtworzące:  Pod redakcją Danuty Ostaszewskiej
Wydawnictwo: Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:  2000
Opis fizyczny książki:  369 s.
Seria wydawnicza:  (Gatunki mowy i ich ewolucja: t. 1) (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 1926)
Adnotacje:  [Zawiera teksty wygłoszone na konferencji zorganizowanej przez Zakład Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w dniach 2-3 XII 1999; m.in.:]. Ostaszewska Danuta: Wstęp. * Część pierwsza - Zagadnienia ogólne: Aleksander Wilkoń: Gatunki pierwotne i wtórne w perspektywie historycznej i współczesnej. - Ewa Miczka: Prototyp w lingwistyce tekstu. - Mar'jan Skab: Funkcihonal'na sfera apeljacihji (stilihstichnijj aspekt). * Część druga - Gatunki użytkowe: Katarzyna Wyrwas: Wzorzec gatunkowy skargi i jego realizacje (na przykładzie tekstów literackich oraz skarg do instytucji). - Iwona Pałucka: O bezemocjonalności wybranych tekstów naukowych (rekonesans badawczy). * Część trzecia - Gatunki artystyczne: Maria Wojtak: Komedii przeobrażenia, modyfikacje, transformacje. - Ewa Jędrzejko: Językoznawca w krainie prześmiewców, czyli o potrzebie badań nad przemianami języka i stylu satyry polskiej. - Bożena Witosz: Od opisu realistycznego do metaopisu (o narastaniu świadomości gatunkowej tekstu deskrypcji w literaturze). - Ljudmila Parkhonjuk: Substantivna apozicihja jak odin iz sposobihv obraznoji manifestacihji v ukrajinskihjj poezihji. - Bogusław Wyderka: Przerzutnia w polskim wierszu sylabicznym XVI-XIX wieku. - Krystyna Zabierowska: Modyfikacje gatunkowe w twórczości Jana Józefa Szczepańskiego. - Nadija Babich: Ukrajins'ka mowa v relihgihjjnomu (konfesihjjnomu) stilih (ihstorihja, suchasnijj stan, perspektiva). - Halina Czuba: Ukraińska proza kaznodziejska w drugiej połowie XVI wieku. - Lidia Przymuszała: Językowe wyznaczniki XVII-wiecznej postylli popularnej (na przykładzie postyll A. [Adama] Gdacjusza i S. [Samuela] Dambrowskiego). - Bożena Żmigrodzka: Iaculatoria. O pewnym typie tekstów modlitewnych. - Stanisław Borawski: Listy T.T. Jeża do dr. J. Łukaszewskiego. Między poetyką normatywną listu a nieregularną komunikacją w rozproszonej wspólnocie. * Część czwarta - Gatunki polifoniczne (dziennikarskie): Ewa Sławkowa: Style współczesnego felietonu (Z zagadnień stylistyki gatunku). - Mieczysław Balowski: Świadomość gatunkowa a wzorzec normatywny (na przykładzie gatunków prasowych). - Artur Rejter: Teoria stereotypu a badania nad kształtowaniem się gatunku mowy (na przykładzie reportażu podróżniczego).
Numer zapisu:  588499 (PC)