Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura rosyjska
  - Historia literatury (rosyjska)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Podskalsky Gerhard - szczegóły
Tytuł:  Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej. (988-1237)
Tytuł oryginału:  [Christentum und theologische Literatur in der Kiever Rus'. (988-1237)]
Osoby współtworzące:  Przekł.: Juliusz Zychowicz
Wydawnictwo: Kraków: Wydawnictwo WAM
Rok wydania:  2000
Opis fizyczny książki:  500 s., mapa
Adnotacje:  Gerhard Podskalsky: Przedsłowie do polskiego wydania. - Od wydawcy polskiego. - Ludolf Mueller: Słowo wstępne. - Gerhard Podskalsky: Przedmowa. * A. Wstęp. * B. Kościół ruski: powstanie - organizacja - życie duchowe [kolejne zagadnienia prezentowane są przez autora w świetle ówczesnego piśmiennictwa, m.in. anon. "Powieści dorocznej"]: Chrystianizacja Rusi (przed Włodzimierzem); Chrzest Włodzimierza; Utworzenie metropolii ruskiej; Poszczególne siedziby biskupie; Państwo i Kościół; Synody i ruchy heretyckie; Monastycyzm i klasztory; Słowiańska literatura przekładowa [dot. działalności Cyryla i Metodego oraz przekładów w Bułgarii i na Rusi]. Oświata na Rusi Kijowskiej. Kijów a dziedzictwo ogólnoruskie (wschodniosłowiańskie). Wpływy żydowskie w literaturze staroruskiej. Znaczenie najazdu tatarskiego. * C. Literatura teologiczna Rusi Kijowskiej (988-1237): Homiletyka [dot. m.in. aut.: Hilarion, Łukasz Żydiaty, Teodozjusz Pieczerski, Nicefor I, Klim(ent) Smolatycz, Cyryl z Turowa, Abraham ze Smoleńska, Serapion z Włodzimierza]. Hagiografia [m.in. nt. utworów kompilatorskich i anonimowych; dot. m.in. aut.: Jakub (mnich), Nestor, Konstantyn-Cyryl, Efrem]. Ascetyka [dot. m.in. aut.: Cyryl z Turowa, Nicefor I, Szymon biskup Włodzimierza nad Klaźmą, ihumen pieczerski Polikarp]. 4. Dogmatyka - polemika [dot. m.in. aut.: Leon metropolita Perejasławia, Jerzy metropolita Kijowa, Jan II metropolita Kijowa, Nicefor I, Teodozjusz Grek]. 5. Literatura kanonistyczna (prawo kanoniczne) [dot. m.in. aut.: Jan II metropolita Kijowa, Kirik, Eliasz arcybiskup nowogrodzki]. Aneks [dot. dekretów książęcych z epoki]. 6. Opisy pielgrzymek [dot. m.in. aut.: Daniel ihumen, Antoni arcybiskup nowogrodzki]. Aneks [dot. m.in. aut: Dozyteusz]. 7. Latopisarstwo [dot. m.in. "Pieśni dorocznej"]: Ekskurs: Włodzimierz Monomach [dot. m.in. samodzielnych utworów w ramach "Powieści dorocznej"]; Aneks [dot. aut.: Kirik]. 8. Poezja liturgiczna [dot. utworów, poświęconych świętym i ludziom kościoła, głównie o niejednoznacznym autorstwie; ponadto dot. m.in. aut.: Cyryl zTurowa]. 9. Kodeksy, anonimy-pseudoepigrafy, inne utwory - zarys (1273/74) [zagadnienie przedstawione w zarysie ze względu na główny cel pracy - omówienie oryginalnej literatury teologicznej Rusi Kijowskiej; dot. m.in. aut.: Daniel Cyryl II metropolita Kijowa]. * D. Główne rysy teologii na Rusi Kijowskiej. * E. Aneksy: Metropolici i książęta Rusi Kijowskiej [sylwetki, m.in. aut.: Efrem, Jerzy, Jan II, Nicefor I, Klim (Kliment) Smolatycz]. Cesarze i patriarchowie bizantyńscy; papieże rzymscy. * F. Suplement do aneksu I
Numer zapisu:  596870 (BD)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 122-123 (nota...) szczegóły