Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria dzieła literackiego
  - Poetyka - główne pojęcia
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Mayenowa Maria Renata - szczegóły
Dział bibliografii:  Teoria tekstu i dyskursu
Tytuł:  Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka [Dedykowane Romanowi Jakobsonowi]
Osoby współtworzące:  Red. naukowy Teresa Dobrzyńska
Wydanie:  3 popr. i uzup.
Wydawnictwo: Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:  2000
Opis fizyczny książki:  435 s.
Seria wydawnicza:  (Vademecum Polonisty)
Adnotacje:  Wstęp do pierwszego wydania. - Wstęp do drugiego wydania. * Teresa Dobrzyńska: Wstęp do trzeciego wydania - od Redakcji. * Rozdział I: Przegląd stanowisk w dziedzinie poetyki. - Rozdział II: Język poezji, język poetycki - dzieje problemu. - Rozdział III: Najogólniejsze założenia i pojęcia: 1. Klasyczne propozycje semiotyki sztuki. 2. Semiotyka sztuki w szkole radzieckiej (tartusko-moskiewskiej). 3. Semiotyka poezji a problematyka językowa. 4. Założenia wykładu. 5. Pojęcia i terminy ogólnosemiotyczne. 6. Elementarna jednostka znakowa w języku: morfem - słowo - wypowiedź. 7. Presupozycje - implikacje - performatywy. 8. Morfem - słowo - wypowiedź z punktu widzenia Peirce'owskiej klasyfikacji znaków. 9. Pojęcie metafęzyka i metatekstu. 10. Pojęcie wyrażenia cudzysłowowego a sytuacja komunikacyjna literatury. 11. Rekapiulacja - słownik pojęć. Aneks do rozdziału III. - Rozdział IV: Słownik i gramatyka: 1. Zasady wydzielania poziomów znakotwórczych w języku. 2. Podstawowe operacje znakotwórcze. 3. Gramatyka - przekazywanie treści. 4. Przeżycie kategorii gramatycznych. 5. Paralelizm formalny. 6. Struktura słownika. 7. Słownik - możliwości klasyfikacji. 8. Słownik - naddane symboliczne wartości. 9. Indywidualny słownik poety - pole stylistyczne. 10. Metafora. - Rozdział V: Struktura tekstu: 1. Pojęcie tekstu - pojęcie aktualnego rozczłonkowania zdania - pojęcie tekstu spójnego. 2. Komunikat ustny, tekst literacki ustny, tekst literacki pisany. 3. Podstawowe struktury wypowiedzi. 4. Tekst lireracki - pojęcie całości i pojęcie ramy. 5. Tekst literacki pisany jako monolog a innorodne struktury. 6. Inne typy wprowadzania informacji metajęzykowej i metatekstowej. 7. Próba analizy "Stepów akermańskich" z punktu widzenia spójności tekstu. - Rozdział VI: Styl, stylizacja, stylistyka: 1. Pojęcie stylu we współczesnej antropologii kulturalnej. 2. Genera dicendi. 3. Attycyzm i azjanizm. 4. Struktura pojęcia "genus dicendi". 5. Przełom antyklasycystyczny. 6. Współczesne polemiki o "styl". 7. Pojęcia stylu w propozycji semiotycznej. 8. Stylizacja. 9. Stylistyka. - Rozdział VII: Wiersz i proza. Organizacja fonetyczna tekstu: 1. Wiersz a sztuka. 2. Prozodia w tekście zapisanym i wypowiedzianym. 3. Organizacja prozy. Wiersz a elementy wierszotwórcze.
Numer zapisu:  657220 (PC)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Dąmbska Agata: Historycznie o poezji... Nauka i Przyszłość 2001 nr 6 s. 6  szczegóły 
recenzja: Dąmbska Agata: Historycznie o poezji... Nauka i Przyszłość 2001 nr 6 s. 6  szczegóły