Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Zagadnienia specjalne
 - Kontakty literatury polskiej z zagranicą
  - Białoruś (kontakty z zagranicą)
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor:  - szczegóły
Dział bibliografii:  Historia literatury (białoruska)
Adnotacje:  nota
Źródło:  Biuletyn Historii Pogranicza, 2000 nr 1 s. 117-118 - szczegóły
Numer zapisu:  672171 (ZS)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe = Pol'ska belaruskihja mouhnyja, lihtaraturnyja, gihstarychnyja ih kul'turnyja suvjazih. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności", Grodno-Nowogródek, 25-27 IX 1998, [Zawiera m.in.:] Michał Kondratiuk: Przedmowa. - Maryja M. Bihrukova: [Wstęp]. * Czesław Łapicz: Polski czy białoruski przekład Koranu z XVI wieku? - Ksenafont Lecka: Ramatychnyja matyvy "rachnojj" lihrykih pol'ska mouhnykh paehtauh Belarusih XIX stagoddzja. - Mihkola Mihkulihch: Na peralome "Zhaleza ih pesnih"... Maksihm Tank ih jago paehzihja va uhmovakh Zakhodnjajj Belarusih. - Wanda Supa: Obraz mniejszości białoruskiej w prozie Sokrata Janowicza. - Mikołaj Kruk: Białorutenika w białostockich czasopismach i periodykach w latach 1996-1997. - Tatiana Zaleska: Osiemnastowieczne Grodno w opinii S. Trembeckiego, A. Naruszewicza i F. Karpińskiego - polskich poetów Oświecenia. - Janka Sychehuhskih: dzejjnasc' Belaruskaga Gramadska-Kul'turnaga Tavarystva uh Pol'shhy na karysc' ihntehgracyih kul'tur pagranihchcha. - Bazyli Białokozowicz: Adam Mickiewicz w poezji białoruskiej. - Mieczysław Basaj: Spostrzeżenia Mickiewicza nad językiem polskich utworów literackich. - Michał Kondratiuk: Toponimy w poemacie "Pan Tadeusz" i ich przekład na język białoruski. - Lilia Citko: Nazewnictwo osobowe "Pana Tadeusza" w białoruskim przekładzie Bronisława Taraszkiewicza. [1999] - szczegóły