Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura powszechna
  - Historia literatury (powszechna)
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor: Papieski Robert - szczegóły
Dział bibliografii:  Ogólne (historia literatury)
Tytuł:  Ku polskości poprzez uniwersalność
Źródło:  Nowe Książki, 2000 nr 10 s. 53 - szczegóły
Numer zapisu:  695692 (ZS)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Słowiańszczyzna - Polska - Rosja. Studia o literaturze i kulturze, Moja droga do Polski. * Słowiańska wspólnota: prawda historyczna i mit ideologiczny. Literatury słowiańskie i ogólnoeuropejski proces literacki. Historia, typologia i związki. Przestrzeń kulturowa Wielkiego Księstwa Litewskiego: wzajemne oddziaływanie łacińskiego Zachodu i bizantyjskiego Wschodu. Barok i literatury wschodniosłowiańskie. Oświecenie: antynomie i integralność epoki. Rousseau i Krasicki: utopia i antyutopia w "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach". Preromantyzm na Zachodzie i w Polsce w XVIII wieku. Próba definicji i porównania. Początki polskiej prozy preromantycznej XVIII wieku. Ewolucja myśli artystycznej oraz przemiany gatunkowe na tle narodowego i europejskiego procesu literackiego. Epicki kształt "Nocy i dni". Dąbrowska a Tołstoj. Etos - powieść - uniwersalność kultury w kontekście ogólnoeuropejskim. Mickiewicz i Puszkin: przyjaźń osobista czy wzajemne uznanie daru poetyckiego? Prolegomena do mitologii historycznoliterackiej. Wpływy literackie a wspólność typologiczna. Oryginalność i związki literackie. Kryteria i historyczna zmienność. Ku polskości poprzez uniwersalność (Z doświadczeń rosyjskiego polonisty). * Nina Nowicka-Jeżowa: Ad Lectorem. * [Tłumacze:] Jolanta Aulak, Maria Chajęcka, Magdalena Dobrogoszcz, Barbara Janiszewska, Ludwika Jazukiewicz0Osełkowska, Andrzej Kępiński, Wiktor Skrunda, Zofia Smolska. [1999] - szczegóły