Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatura polska po 1989
 - Ogólne (po 1989)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Ogólne (1945-1989)
Tytuł:  Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
Osoby współtworzące:  Książka zbiorowa pod red. Bolesława Klimaszewskiego i Wojciecha Ligęzy
Instytucja sprawcza:  Polska Akademia Nauk, Komitet Badania Polonii
Wydawnictwo: Kraków: Grell
Rok wydania:  2001
Opis fizyczny książki:  337 s.
Seria wydawnicza:  (Biblioteka Polonijna; 35)
Adnotacje:  [Dot. rewizji miejsca literatury emigracyjnej po przełomie 1989 roku. Zawiera:] Bolesław Klimaszewski, Wojciech Ligęza: Słowo od redaktorów. * Marek Pytasz: Bias, czyli o stronniczości w krajowych badaniach nad literaturą emirgacyjną. - Janusz Maciejewski: Czy wspołczesna literatura polska na obczyźnie jest jeszcze emigracyjna? - Bolesław Klimaszewski: Literatura emigracyjna w Polsce po przekroczeniu "czarnej dziury" [dot. wydań w Polsce po 1989 roku]. - Marian Kisiel: Obecność emigracji [w krajowej świadomości badawczej]. - Tadeusz Bujnicki: Literatura emigracyjna w polskim środowisku wileńskim (po 1990). - Mirosław Adam Supruniuk: Archiwa pisarzy i instytucji emigracyjnych w badaniach nad literaturą wychodźstwa polskiego [z Aneksem: Archiwa polskich pisarzy i publicystów w instytucjach polskich, emigracyjnych i obcych (wybór)]. - Stanisław Gębala: Utracony smak zakazanego owocu, czyli "karne karmienie Gombrowiczem" [dot. wprowadzania literatury emigracyjnej, a zwłaszcza Witolda Gombrowicza, do szkolnej dydaktyki literatury]. - Wojciech Ligęza: Emigracja jako zapis losu. - Tadeusz Witkowski: Urojone prawo do wygnania. Głos w sprawie tożsamości poezji polskiej na obczyźnie [dot. poezji z lat 70., 80. i 90.]. - Kazimierz Nowosielski: Z zachwytu, z utrudzenia... Józefa Czapskiego pytania o piękno i prawdę. - Stanisław Gawliński: Powroty [Henryka] Grynberga [dot. powracających tematów w twórczości, tożsamości narodowej w odniesieniu do biografii i faktycznych powrotów do Polski]. - Krystyna Pietrych: Powroty Aleksandra Wata [dot. przemian wizerunku w świadomości czytelniczej]. - Józef Olejniczak: Emigracja - nietożsamość (na przykład Aleksander Wat). - Agnieszka Rydz: "Ciemne słowa i prosta składnia". Anglosaskie inspiracje w powojennej poezji Kazimierza Wierzyńskiego. - Zbigniew Andres: Meandry egzystencji. O późnej liryce Wacława Iwaniuka. - Barbara Czarnecka: Język w poezji Jerzego Pietrkiewicza. Próba określenia funkcji potoczności. - Paweł Tański: W kręgu tajemnic mitów, legend i języka. O twórczości poetyckiej Bogumiła Andrzejewskiego. - Beata Tarnowska: Ogród i wiatr. O pewnych elementach wyobraźni poetyckiej Bogdana Czaykowskiego.- Hans-Christian Trepte: Aspekty obalenia tabu w polskiej literaturze emigracyjnej [dot. m.in. wątków (homo)seksualnych].- Leszek Szaruga: Dziennik Jerzego Giedroycia [dot. dziennikowego charakteru "Kultury" wobec dzienników różnych autorów]. - Maciej Wróblewski: Między dokumentem a literaturą - o różnych funkcjach listu emigracyjnego. - Krzysztof Ćwikliński: Twórczość, której nie znamy. Kilka uwag o pisarstwie Michała K. Pawlikowskiego. - Rafał Moczkodan: Michał Chmielowiec - krytyk i twórca. - Kazimierz Adamczyk: [Gustaw] Herling-Grudziński w Rzeczpospolitej [dot. części "Dziennika pisanego nocą" powstałej po roku 1989].
Numer zapisu:  707574 (PC)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: (KM): Książki 2001 nr 9 s. 64 (nota...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Odchodzi w przeszłość podział na piśmiennictwo krajowe i emigracyjne. Rzecz o Książkach 2001 nr 8 s. E7  szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: Aspekty emigracji. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 32  szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2001 nr 9 s. 64 (nota...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Odchodzi w przeszłość podział na piśmiennictwo krajowe i emigracyjne. Rzecz o Książkach 2001 nr 8 s. E7  szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: Aspekty emigracji. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 32  szczegóły