Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Zagadnienia specjalne
 - Czasopiśmiennictwo
  - Czasopisma współczesne
   - Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
Rodzaj zapisu:  odwołanie
Tytuł:  Znad Wilii (Vilnius)
Źródło:  x, - szczegóły
Numer zapisu:  71282 (SW)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

artykuł: 10-lecie "Znad Wilii". Znad Wilii 2000 nr 1 s. 7-11 (omów. spotkania z okazji 10-lecia dwutygodnika Znad Wilii oraz ...) szczegóły 
artykuł: ah: Kwartalnik "Znad Wilii". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 45 s. 4 (nt. zmiany formuły czasopisma z dwutygodnika na kwartalnik...) szczegóły 
artykuł: A.P.: Od spraw lokalnych do europejskich. Kurier Wileński 2001 nr 30 s. 5 (omówienie numeru z 2001 roku...) szczegóły 
artykuł: B.G.: "Znad Wilii" na Charleville Road. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 256 s. 4 (spraw. z rozmowy z red. Wandą i Romualdem Mieczkowskimi nt. profilu cz...) szczegóły 
artykuł: Boszko Ryszard: Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 186 (list do redakcji; nt. gotowości współpracy Stowarzyszenia Dąbrowskiego...) szczegóły 
artykuł: Giedroyc Jerzy: Znad Wilii 1990 nr 5 s. 2 (list red. pisma, wyrażający poparcie dla red. Znad Wilii z okaz...) szczegóły 
artykuł: Ivosse Kazimierz: Znad Wilii. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 115 s. 5 (omów. zawartości pierwszego numeru kwartalnika...) szczegóły 
artykuł: Kowal Waldemar: Poza zasięgiem literackim. Znad Wilii 2003 nr 3 s. 154-155 (nt. literackich walorów czasopisma; list do red....) szczegóły 
artykuł: Kronika litewska 1999. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 173 (not. o zaprzestaniu wydawania dwutygonika...) szczegóły 
artykuł: Listem, faksem, e-mailem. Znad Wilii 2003 nr 1-4 (rubryka listów czytelników m.in. dot. literatury na łamach czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Malinauskas Mindaugas: Litwini w "Znad Wilii". Znad Wilii 1999 nr 22 s. 2 (nt. publikacji na łamach czasopisma utworów autorstwa pisarzy litewski...) szczegóły 
artykuł: Maziarski Wojciech: Elita znad Wilii. Gazeta Wyborcza 2000 nr 265 s. 15 (nt. profilu pisma...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Drodzy Czytelnicy. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 7-11 (artykuł wstępny do numeru 2/4 Znad Wilii 2000 w nowej formule p...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Kwartalnik "Znad Wilii". Akant 2000 nr 3 s. 35 (nt. powstania kwartalnika...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Tu już nie chcą "Pana Tadeusza". Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 7 XI s. 6, 10 (wywiad m.in. nt. okoliczności założenia pisma; rozm. Józef Baran...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Zamykając dekadę. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 5-6 (artykuł wstępny do 1. numeru czasopisma w formie kwartalnika kulturaln...) szczegóły 
artykuł: Niemczykowa Aleksandra: Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 186 (list do redakcji; nt. treści czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Nowy dwutygodnik polski. Czerwony Sztandar 1989 nr 295 s. 4 (not. o powstaniu pisma...) szczegóły 
artykuł: Pierwszy numer kwartalnika "Znad Wilii". Kurier Wileński 2000 nr 117 s. 2 (omówienie zawartości...) szczegóły 
artykuł: Seniuch Czesław: "Znad Wilii" (Pierwszy numer kwartalnika). Lithuania 2000 [nr] 2 s. 135-137 (omówienie zawartości...) szczegóły 
artykuł: T. Dob.: "Znad Wilii" - nowe czasopismo polskie na Litwie. Słowo Powszechne 1990 nr 8 s. 5  szczegóły 
artykuł: Toruńczyk Barbara: Znad Wilii 1990 nr 5 s. 2 (list red. nacz. Zeszytów Literackich wyrażający poparcie dla re...) szczegóły 
artykuł: Wasita Ryszard: Radość "Znad Wilii". Lithuania 2001 nr 3/4 s. 182-187 (omówienie sześciu numerów kwartalnika z lat 2000 i 2001...) szczegóły 
artykuł: Werowska Danuta: Święto przy ul. Zbawiciela. Znad Wilii 1991 nr 24 s. 1, 6 (spraw. z jubil. z okazji wydania 50. nru pisma...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1990 nr 2 s. 11 (not. o wydaniu pierwszego numeru; wydawca: Czesław Okinczyc...) szczegóły