Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Ogólne (historia literatury)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Ogólne (po 1989)
Tytuł:  Cykl literacki w Polsce
Osoby współtworzące:  Pod red. nauk. Krystyny Jakowskiej, Barbary Olech i Katarzyny Sokołowskiej
Wydawnictwo: Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:  2001
Opis fizyczny książki:  688 s., il.
Adnotacje:  Od redakcji. - Cykl narracyjny. Aleksander Flaker: Cykl jako zaprzeczenie powieści. - Bogumiła Kaniewska: Między cyklem a powieścią. - Krystyna Jakowska: Cykl opowiadań - próba historii. Intuicje i sugestie. - Romantyczne początki. Jolanta Girzyńska: Amorficzność a cykliczność gawęd na przykładzie "Pamiątek Soplicy" Henryka Rzewuskiego. - Andrzej Fabianowski: "Trzy myśli Ligenzy". Na skrzyżowaniu mistyki i realizmu [nt. utworu Zygmunta Krasińskiego]. - Maciej Szargot: Cykl "spomnień i marzeń". O opowiadaniach Józefa Bogdana Dziekońskiego. - Jacek Lyszczyna: "Kontuszowe pogadanki" Konstantego Gaszyńskiego. - Od pozytywizmu do Młodej Polski. Tadeusz Bujnicki: Sienkiewiczowskie "Szkice z natury i życia" w pozytywistycznych kontekstach. - Barbara Bobrowska: Cykliczność a ikonosfera - literacki efekt galerii. - Zofia Mocarska-Tycowa: Cykl Marii Konopnickiej "Na normandzkim brzegu". - Halina Bursztyńska: O "Melancholikach" Elizy Orzeszkowej. - Jolanta Ługowska: Rozważania nad cyklicznością na podstawie "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej. - Barbara Szargot: "Tragikomedia prawdy" Aleksandra Świętochowskiego - nowelistyczna "Komedia ludzka". - Anna Janicka: Modlitwa naturalistki - problematyka cyklu w twórczości Gabrieli Zapolskiej. - Anna Zdanowicz: "Odruchy" Stefana Żeromskiego - między naturalizmem i modernizmem. - Ewa Paczoska: Dojrzewanie jako kategoria poetyki. (O młodopolskich cyklach nowelistycznych). - Wojciech Gutowski: Cykl prozy spowiedniczej - konstrukcja czy ekspresja? Na przykładzie "Stygmatu" Marii Krzymuskiej. - Dorota Kielak: Młodopolskie czyli niedokończone [m.in. nt. utworów Stanisława Przybyszewskiego, Cezarego Jellenty]. - Anna Wydrycka: Dwa młodopolskie cykle o miłości ("Viraginitas" Ewy Łuskiny i "Historie o pajacach" Juliusza Germana). - Hanna Ratuszna: "Dziewczęta" - zapomniane opowiadania Maryli Wolskiej. - Tadeusz Linkner: Tadeusza Micińskiego efekty autorskiej manipulacji w "Dębach Czarnobylskich". - Piotr Stasiewicz: Metafizyczny i antropologiczny kształt walki o niepodległość w "Powrocie" Stanisława Przybyszewskiego. - Międzywojnie. Andrea Meyer-Fraatz: Zasady cyklizacji w prozie Brunona Schulza. (Na przykładzie cyklu "Sklepy cynamonowe"). - Marek Kochanowski: Uwagi o kompozycji "Demona ruchu" Stefana Grabińskiego. - Violetta Wejs-Milewska: Między powieścią a dramatem. "Wystawa bogów" Czesława Straszewicza jako cykl epicki. - Jerzy S. Ossowski: Cykl satyryczny "Mydło" K.I. Gałczyńskiego w "Cyruliku Warszawskim". - Współczesny cykl narracyjny. Ewa Wiegandt: Prozatorskie cykle przestrzenne: "Ludzie stamtąd" Dąbrowskiej, "Nowele włoskie" Iwaszkiewicza, "Opowieści galicyjskie" Stasiuka. - Dariusz Kulesza: W obronie "Pożegnania z Marią". "Kamienny świat" Tadeusza Borowskiego. - Sławomir Buryła: "Życie nie jest bezpieczną wyspą". O debiutanckim zbiorze Henryka Grynberga "Ekipa <>". - Marcin Wołk: Pułapki świadomości. O labiryntowym cyklu opowiadań Sandauera. - Elżbieta Sidoruk: ">>List<<, czyli wesoły felieton". Cykliczność a struktura gatunkowa "Listów z fiołkiem" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. - Maciej Michalski: Bohater jako spoiwo cyklu w prozie Mrożka, Themersona i Lema. - Lidia Wiśniewska: Cykl, czyli podwójność. Lema opowieści o Pirxie i Tichym. - Andrzej Stoff: "Opowieści o pilocie Pirxie" Stanisława Lema wobec problemtyki cyklu literackiego. - Adam Mazurkiewicz: W słabości tkwi człowiecza siła. "Opowieści o pilocie Pirxie" Stanisława Lema. - Mariusz Maciej Leś: Kreacja świata fantastycznego w cyklach nowel Jerzego Grundkowskiego i Józefa Kozieleckiego. - Irena Furnal: Cykle literackie Kornela Filipowicza - modele do rozwinięcia i ułożenia. - Elżbieta Konończuk: "Kozietulski i inni" Mariana Brandysa - cykl reportaży historycznych. - Jerzy Z. Maciejewski: "Baśka i Barbara" Zofii Romanowiczowej. (Między powieścią a cyklem opowiadań). - "Smak ziemi" w "Księdze dygresji" Kazimiery Iłłakowiczówny. - Barbara Olech: Metafizyka zaiweszonego bytu. O opowiadaniach Jadwigi Maurer. - Ryszard Chodźko: Poetyka heraklitejskiego nawrotu w opowiadaniach Leopolda Buczkowskiego "Młody poeta w zamku". - Rafał Moczkodan: Cykl opowiadań czy powieść? - o "Murach Hebronu" Andrzeja Stasiuka. - Katarzyna Sokołowska: W stronę bytu bezosobowego". O "Być i nie być" Leszka Elektorowicza. - Cykl poetycki. Rolf Fieguth, Alessandro Martini, Philippe Sudan: Fryburski projekt badawczy: "Europejski cykl poetycki: poetyka i historia gatunku >>pochodnego<<". - Wiesława Wantuch: Cykl liryczny - tomik - seria poetycka. Z dziejów "gatunku" literackiego i wydawniczego. - Jan Okoń: O cyklu w poezji staropolskiej(nurt nieklasyczny). - Eligiusz Szymanis: Wyznaczniki cykliczności w "Balladach i romansach" Adama Mickiewicza. - Urszula Kowalczuk: Całość i część - problemy cykliczności "Meandrów" Felicjana Faleńskiego. - Krzysztof Biliński: Cykl "Nad głębiami" Adama Asnyka jako filozofia rozpisanana na głosy. - Jadwiga Zacharska: Poetyckie cykle Tetmajera. - Albert Duzinkiewicz: "Banderia Prutenorum" Jerzego Harasymowicza - cykl powtórzony. - Mariusz Zawodniak: Cykle w poezji Stanisława Barańczaka. - Radsław Sioma: O "Panu Cogito" Zbigniewa Herberta. Rozpoznanie genologiczne. - Małgorzata Bolesta: Niepokoje starego poety. "Mapa pogody" Jarosława Iwaszkiewicza
Numer zapisu:  738273 (MS)