Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura grecka starożytna
  - Biblia (Testamentum Novum)
   - Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor: Czajkowski Michał - szczegóły
Źródło:  Studia Theologica Varsaviensia, 1998 nr 2 s. 180-182 - szczegóły
Numer zapisu:  739719 (AW)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła, T. 9: Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła. Warszawa 1997, 607 s. [Zawiera:] Janusz Frankowski: Słowo wstępne. - Waldemar Rakocy: Dzieje Apostolskie ("Będziecie moimi świadkami..." Dz 1,8) [m.in. zagadnienia literackie: nazwa, związki między Ewangelią św. Łukasza a Dziejami Apostolskimi, gatunek literacki, źródła Dziejów Apostolskich, język i styl]. * Stanisław Mędala: Ewangelia św. Pawła (Wprowadzenie ogólne do Listów św Pawła) [m.in. listy jako gatunek literacki, język Pawłowy, styl listów Pawła]. - Bogusław Widła: 1. List św. Pawła do Tesaloniczan (Pierwsze pismo Nowego Testamentu). - Bogusław Widła: Drugi List do Tesaloniczan (W oczekiwaniu na przyjście Pana). - Grzegorz Rafiński: Pierwszy List św. Pawła do Koryntian (Drogi i bezdroża chrześcijańskiej gnozy) [m.in specyfika rodzju literackiego 1 Kor,]. - Andrzej S. Jasiński: Drugi List św. Pawła do Koryntian (Apostolska służba Ewangelii . - Waldemar Rakocy: List do Galatów (W obronie prawdy Ewangelii) [m.in. forma literacka Listu do Galatów]. - Grzegorz Rafiński: List św. Pawła do Rzymian (Grzech ludzkości i dar usprawiedliwienia) [m.in. rodzaj literacki, styl i słownictwo Listu do Rzymian]. - Stanisław Mędala: List do Filipian (Świadectwo mocy Chrystusa) [m.in. struktura Listu do Filipian]. - Stanisław Mędala: List do Filemona (Paweł i niewolnictwo) [m.in. forma i treść Listu do Filemona]. - Stanisław Mędala: List do Kolosan (Władza Chrystusa) [m.in. charakter literacki Listu do Kolosan]. - Stanisław Mędala: List do Efezjan (Tajemnica Bożej ekonomii zbawienia) [m.in. struktura i retoryczne aspekty Listu do Efezjan]. - Henryk Skoczylas: Pierwszy List do Tymoteusza (Strzec prawdziwej doktryny) [m.in. charakter literacki listu]. - Henryk Skoczylas: List do Tytusa (Żyć w klimacie tajemnicy wcielenia) [m.in. charakter literacki listu]. - Henryk Skoczylas: Drugi List do Tymoteusza (Żyć i umrzeć dla Ewangelii) [m.in. charakter literacki listu]. * [1997] - szczegóły