Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Hasła osobowe (literatura polska)
 - Hasła osobowe (literatura polska) - S
Rodzaj zapisu:  książka o twórcy (przedmiotowa)
Hasło osobowe: Szersznik Leopold Jan - szczegóły
Tytuł:  Ks. Leopold Jan Szersznik znany i nieznany. Materiały z konferencji naukowej, Cieszyn, 6-7 listopada 1997
Osoby współtworzące:  Red. Hanna Łaskarzewska i Anezka Badurova
Instytucja sprawcza:  Książnica Cieszyńska, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Pracownia Dokumentacji Księgozbiorów Historycznych Biblioteki Narodowej
Wydawnictwo: Cieszyn: Książnica Cieszyńska
Warszawa: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Zarząd Główny
Rok wydania:  1998
Opis fizyczny książki:  204 s.
Adnotacje:  Barbara Bieńkowska: Wstęp. * Anna Żbikowska-Migoń: Od księgozbioru prywatnego do biblioteki publicznej: XVIII-wieczne programy i realizacje. - Grażyna Barbara Szewczyk: Literatura Oświecenia na Śląsku w świetle stosunków kulturalnych polsko-niemieckich. - Dan Gawrecki: Opava jako intelektualni a kulturni stredisko Rakouskeho Slezka 1742-1847. - Janusz Spyra: Środowisko intelektualne Cieszyna w czasach Lepolda J. Szersznika. - Jaromir Kubicek: Literarni pozustalost Leopolda J. Sersnika v archivnich sbirkach v Brne. - Jaromir Linda: Zprava o pruzkumu archivnich a kniznich fondu se vztahem k Leopoldovi Janu Scherschnikovi v Hradec Kralove a v Praze. - Anna Rusnok: Rękopiśmienne źródła do badań nad biografią i dorobkiem Lepolda J. Szersznika w zbiorach cieszyńskich. - Grzegorz M. Chromik: Niemieckie rękopisy i druki ks. Leopolda Jana Szersznika w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej. - Irena Adamczyk, Janusz Spyra: Wizerunki Leopolda Jana Szersznika. - Ludwik Grzebień: Duchowa sylwetka Leopolda Jana Szersznika SJ. - Barbara Bieńkowska: Lepold Jan Szersznik - fundator biblioteki publicznej w Cieszynie. - Krzysztof Szelong: Prace Leopolda Jana Szersznika nad ewidencją i skatalogowaniem zbiorów bibliotecznych. - Idzi Panic: Źródła inspiracji pedagogicznej oraz wkład w rozwój cieszyńskiego szkolnictwa elementarnego ks. Leopolda Jana Szersznika. - Wacław Gojniczek: Działalność księdza Leopolda Jana Szersznika w sferze polityki i gospodarki komunalnej Cieszyna. - Mariusz Makowski: Dorobek Leopolda J. szersznika w dziedzinie nauk przyrodniczych.
Numer zapisu:  743094 (JB)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Bator Andrzej: Bibliotekarz 2000 nr 5 s. 29-30  szczegóły 
recenzja: Matuszewski Adam: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2000 r. 45 nr 1 s. 172 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pańko Grażyna: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 2000 nr 1 s. 136-139  szczegóły