Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura powszechna
  - Historia literatury (powszechna)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Literatura współczesna (powszechna)
Tytuł:  Nieświadomość jako kategoria filozoficzna
Osoby współtworzące:  Pod red. Aliny Motyckiej i Wojciecha Wrzoska
Instytucja sprawcza:  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Wydawnictwo: Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN [Polskiej Akademii Nauk]
Rok wydania:  2001
Opis fizyczny książki:  314 s.
Adnotacje:  [Zawiera m.in.:] Motycka Alina: Przedmowa. Myśl filozoficzna wobec tego, co nieświadome. * Seweryn Blandzi: Platonizm: droga od nieświadomości do nadświadomości. - Agata Bielik-Robson: Nieświadomość - kreacja kartezjanizmu. - Wiesław Wójcik: Problem nieświadomości u [Gottfrieda Wilhelma] Lebniza a zasada podwójnej nieskończoności bytu. - Maciej Potępa: Problem nieświadomości w filozofii [Johanna Gottlieba] Fichtego, [Friedricha Wilhelma] Schellinga i w romantyzmie niemieckim. - Maciej Soin: [Ludwig] Wittgenstein i nieświadomość. - Szymon Wróbel: Dwa rozumienia pojęcia nieświadomości [dot. koncepcji Sigmunda Freuda i Donalda Davidsona]. - Andrzej Leder: O nieprzedmiotowym charakterze nie-świadomości [dot. filozofii starożytnej i nowożytnej]. - Maria Gołębiewska: Relacja nieświadomości - figura w myśli Jean-Francois Lyoratda [dot. teorii relacji między gestem malarskim i graficznym a mową i pismem]. - Waleria Szydłowska: Opór nieświadomości. (o filozofii J.[acquesa] Derridy [dot. nurtu psychoanalitycznego filozofii autora, m.in. w kontekście opowiadania Hermana Melville'a "Bartelby"]. - Tomasz Kitliński, Paweł Laszkowicz: Nieświadomość i sublimacja. Julii Kristevej teoria podmiotu.
Numer zapisu:  806996 (PC)